Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BEA Systems: wzrost zysku operacyjnego w 2002 o jedną trzecią

BEA Systems odnotowała w ostatnim kwartale zakończonego 31 stycznia br. roku obrachunkowego ogółem 231,3 mln USD przychodów, w tym 137,9 mln USD z opłat licencyjnych. Cały rok firma zakończyła kwotą przychodów w wysokości 975 mln USD i zyskiem netto pro forma 135 mln USD.

Zysk operacyjny pro forma za czwarty kwartał minionego roku finansowego wyniósł 42,5 mld USD, a zysk netto pro forma 31,3 mln USD. W tym okresie BEA zawarła kontrakty m.in. z AT&T, China Telecom, Deutsche Bank, ETrade, Hewlett Packard, Lockheed Martin, NTT DoCoMo, Texas Instruments, Verizon. Ogółem w Q4 BEA pozyskała prawie 700 nowych klientów. Ponadto, BEA w czwartym kwartale nawiązała także nowe kontakty lub poszerzyła dawne umowy z firmami sprzętowymi, integratorami systemowymi, dostawcami ASP oraz ISV, w tym z Accenture, Akamai Technologies, Alcatel Bell NV, Andersen Consulting, Bertelsmann mediaSystems GmbH, Deloitte Consulting, Ericsson Telecommunications SpA, Mercury Interactive, TIBCO.

BEA Systems nie podaje wyników uzyskanych przez swoje narodowe przedstawicielstwa. W Polsce, w czwartym kwartale BEA podpisała kontrakt z NBP. Z rozwiązania WebLogic Portal skorzystała już wcześniej m.in. Agora przy budowie portalu gazeta.pl. Pod koniec sierpnia 2001 otwarto polskie biuro BEA Systems. Ponadto produkty firmy sprzedawane są w Polsce poprzez sieć partnerów współpracujących z niemieckim odziałem od 1997 roku. Partnerami firmy w Polsce są m.in. AMG.Net, ComputerLand, DRQ, Noblestar, Polsoft, Talex, Prokom, Softbank i Infovide.

W całym roku obrachunkowym 2002 upływającym 31 stycznia br., BEA uzyskała 975,9 mln USD przychodów, czyli o 19% więcej niż w poprzednim roku. Opłaty z licencji przyniosły firmie 597,9 mln USD.Zysk netto pro forma wyniósł 135,4 mln USD. BEA odnotowała zysk operacyjny pro forma w wys. USD 178,0 milionów, który był o 33,4% wyższy od wyniku za rok podatkowy 2001. Marże operacyjne BEA wzrosły w sprawozdaniu pro forma do 18,2% za rok 2002 z poziomu 16,3% za rok obrachunkowy 2001. BEA dysponuje ponadto obecnie ponad 1,1 mld USD w gotówce.

Firma posiada największy udział w rynku serwerów aplikacji (wg Gartner Dataquest 41% rynku w roku finansowym 2001). W roku finansowym 2002 firma zawarła w tym sektorze działalności 10 tys. kontraktów. Na rynku oprogramowania dla e-biznesu firma wprowadziła w ub. roku WebLogic Integration i WebLogic Portal. W skład platformy dla e-biznesu wchodzi także WebLogic Server – na rynku takich platform BEA szacuje, że także zajmuje czołową pozycję.

BEA Systems posiada łącznie ponad 12500 klientów na całym świecie, w tym większość firm z rankingu Fortune Global 500. Technologię BEA wykorzystuje ponad 2100 integratorów systemowych (SI), niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz dostawców usług aplikacyjnych (ASP).