Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BBC stawia na Web 2.0

British Broadcasting Corp. (BBC) zamierza wprowadzić do swoich serwisów treści dostarczane przez użytkowników - $Mamy jedną z najlepszych stron internetowych na świecie, ale jej projekt pochodzi jeszcze z pierwszej cyfrowej fali$ - powiedział dyrektor generalny BBC, Mark Thompson do pracowników korporacji. -$ Musimy ją przebudować, wypełnić audiowizualnymi treściami, personalizować i otworzyć na materiały pochodzące od użytkowników$ - dodał.

BBC chce uzupełnić swoją ofertę o blogi, wideo oraz funkcjonalności dostępne na takich serwisach społecznościowych, jak popularny w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii i Australii serwis MySpace.

Zamiary BBC spotkały się z krytyką przedstawiciela imperium Ruperta Murdocha - dyrektora zarządzającego jednostką News International, koncernu News Copr., Jamesa MacManus, którego cytuje serwis Bizreport: - Za kwotę 5,3 mld USD pochodzącą z publicznych pieniędzy BBC chce zbudować cyfrowe imperium - powiedział.