Atrakcyjni pracownicy ze Wschodu

Jak wynika z sondażu Financial Times, przeprowadzonego wśród przedstawicieli brytyjskich organizacji zawodowych oraz agencji pośrednictwa zatrudnienia, pracownicy z dziesiątki krajów przystępujących 1 maja br. do Unii Europejskiej są atrakcyjni dla pracodawców z Wielkiej Brytanii.

Pracownicy z naszego regionu Europy mają kwalifikacje, których podaż jest na brytyjskim rynku pracy niewystarczająca. Największym zainteresowaniem cieszy się rynek polski, na którym panuje wysokie bezrobocie, a płace są niskie.

Zdaniem cytowanego przez FT przedstawiciela agencji pośrednictwa pracy McGinley Recruitment Services, polscy robotnicy posiadają kwalifikacje, które na brytyjskim rynku pracy były popularne 20- 30 lat temu, a później, ponieważ kształcenie poszło w innym kierunku, zanikły.

Według przytaczanych przez Financial Times badań firmy Grafton Recruitment, aż 55% dużych brytyjskich firm przygotowuje się do zatrudnienia po rozszerzeniu UE pracowników z nowych krajów członkowskich.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii będzie otwarty dla nowych obywateli unijnych, ograniczenia będą dotyczyły jedynie zasiłków socjalnych, będzie też obowiązek rejestracji zatrudnienia.