Atlantyk dzieli 3G

Dyskusja dotycząca standardów telefonii komórkowej wywołała konflikt pomiędzy amerykańskim Verizonem i Vodafone - największym na świecie operatorem telefonii komórkowej. Przyczyną jest niekompatybilność amerykańskiego systemu 3G z europejskim.

Verizon Wireless, spółka kontrolowana przez Verizon, w której 45% udziałów posiada Vodafone, ogłosiła plany zbudowania sieci 3G przy użyciu CDMA2000, zamiast standardu UMTS, wykorzystywanego przez Vodafone w sieciach europejskich. Taka strategia uniemożliwi w przyszłości korzystanie z tych samych telefonów 3G po obu stronach Atlantyku. Vodafone obawia się, że podkopie to globalną strategię firmy.

W tej sytuacji przedstawiciele Verizona stwierdzili, "że ostateczna decyzja dopiero zostanie podjęta". Dyskusja trwa i może spowodować poważny konflikt, jeśli Verizon będzie upierał się przy obecnej opcji. Według nieoficjalnych źródeł, brak porozumienia może zmusić Vodafone nawet do sprzedaży udziałów w Verizon Wireless.

<i>Źródło: Financial Times</i>