Artur Zawadzki, IAB Polska: internet jest skuteczny

Minione półrocze w internecie oceniam jako najlepsze z dotychczasowych. Wzrost zainteresowania siecią ze strony reklamodawców wywołany był przez naturalne czynniki. Firmy umieściły internet w swoim marketing mix nie dlatego, że "jest modny" czy "inni tak robią", ale dlatego, że są przekonane o jego skuteczności - mówi Artur Zawadzki, wiceprezes IAB Polska.

Artur Zawadzki, IAB Polska: internet jest skuteczny

Artur Zawadzki

Patrząc na wzrastającą pozycję nowego medium przez pryzmat boomu internetowego z końca lat '90 i pęknięcie "bańki" e-gospodarki na początku tego dziesięciolecia, uważam, że obecną sytuację można traktować jako optymistyczny znak dalszego rozwoju e-branży.

Pochodną aktywności reklamodawców jest dynamiczny i co należy podkreślić, mocno zakorzeniony w realiach ekonomicznych wzrost firm, których główna działalność zlokalizowana jest w internecie. To z kolei przekłada się na poprawę kondycji finansowej tych podmiotów oraz wzrost jakości i ilości usług, z jakich my - internauci - możemy korzystać.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku zaliczyłbym ustawę o prawie telekomunikacyjnym - zmianę stawki VAT na internet i brak konieczności legitymowania się dowodem przy zakładaniu skrzynki pocztowej oraz wstąpienie IAB Polska do struktur europejskich.

Jako IAB Polska planujemy w drugim półroczu zintensyfikować nasza aktywność poprzez m.in. dużą akcję edukacyjną, przedstawiająca internet jako medium reklamowe, szkolenia na temat reklamy internetowej oraz zmiany związane z jednoczeniem firm rynku e-reklamowego.

Moim zdaniem w drugim półroczu nie bez znaczenia dla zagranicznych firm będzie ekspansja na naszym rodzimym rynku. Wzrost gospodarczy w Polsce, stale rosnąca liczba internautów i duży potencjał podpowiadają mi, że wiele firm obierze kierunek: kraj nadwiślański.