Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Artur Zawadzki, IAB Polska: internet jest skuteczny

Minione półrocze w internecie oceniam jako najlepsze z dotychczasowych. Wzrost zainteresowania siecią ze strony reklamodawców wywołany był przez naturalne czynniki. Firmy umieściły internet w swoim marketing mix nie dlatego, że "jest modny" czy "inni tak robią", ale dlatego, że są przekonane o jego skuteczności - mówi Artur Zawadzki, wiceprezes IAB Polska.

Artur Zawadzki, IAB Polska: internet jest skuteczny

Artur Zawadzki

Patrząc na wzrastającą pozycję nowego medium przez pryzmat boomu internetowego z końca lat '90 i pęknięcie "bańki" e-gospodarki na początku tego dziesięciolecia, uważam, że obecną sytuację można traktować jako optymistyczny znak dalszego rozwoju e-branży.

Pochodną aktywności reklamodawców jest dynamiczny i co należy podkreślić, mocno zakorzeniony w realiach ekonomicznych wzrost firm, których główna działalność zlokalizowana jest w internecie. To z kolei przekłada się na poprawę kondycji finansowej tych podmiotów oraz wzrost jakości i ilości usług, z jakich my - internauci - możemy korzystać.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku zaliczyłbym ustawę o prawie telekomunikacyjnym - zmianę stawki VAT na internet i brak konieczności legitymowania się dowodem przy zakładaniu skrzynki pocztowej oraz wstąpienie IAB Polska do struktur europejskich.

Jako IAB Polska planujemy w drugim półroczu zintensyfikować nasza aktywność poprzez m.in. dużą akcję edukacyjną, przedstawiająca internet jako medium reklamowe, szkolenia na temat reklamy internetowej oraz zmiany związane z jednoczeniem firm rynku e-reklamowego.

Moim zdaniem w drugim półroczu nie bez znaczenia dla zagranicznych firm będzie ekspansja na naszym rodzimym rynku. Wzrost gospodarczy w Polsce, stale rosnąca liczba internautów i duży potencjał podpowiadają mi, że wiele firm obierze kierunek: kraj nadwiślański.