Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Artur Brzęczkowski, Allegro: jest dobrze, będzie lepiej

Wzrasta ruch w sieci, przybywa użytkowników, pojawiła się inicjatywa na rzecz tańszego internetu - te wszystkie wydarzenia wskazują, że po pierwszym, dobrym półroczu drugie może być jeszcze bardziej udane - mówi Artur Brzęczkowski, sales and marketing manager w Allegro.pl.

Artur Brzęczkowski, Allegro: jest dobrze, będzie lepiej

Artur Brzęczkowski

Minione półrocze Allegro może uznać za bardzo udane. Już pierwsze statystyki za ten okres wskazują, że tendencja wzrostu przynajmniej na rynku aukcyjnym zostanie utrzymana w 2004 roku i analogicznie do roku ubiegłego nastąpi wzrost obrotów o 100%. Szacujemy, że obroty w 2004 roku powinny być bliskie 700 mln zł. Po pierwszych 6 miesiącach osiągnęły one poziom bliski wynikowi za cały ubiegły rok, czyli 354 mln zł (386 mln zł w roku 2003).

Lawinowo wzrasta ilość odsłon stron serwisu z 400 mln w styczniu do 570 mln pod koniec czerwca. Nieco mniej dynamiczny, ale stały jest przyrost nowych kont użytkowników z 77 tys. miesięcznie w styczniu do ponad 85 tys. w czerwcu. Sukcesem można uznać fakt, że Allegro mimo braku jakiejkolwiek zewnętrznej kampanii wizerunkowej należy do ścisłej czołówki polskiego internetu.

Pierwsze półrocze 2004 roku przyniosło także powstanie inicjatywy na rzecz tańszego internetu, której celem jest stworzenie konkurencyjnego rynku dostępu do sieci i równe traktowanie podmiotów internetowych. Obecna sytuacja wymaga zmiany warunków wymiany ruchu IP z sieci TP S.A., która nadużywa swojej dominującej pozycji. Rynkowa cena dostępu do wszystkich zasobów światowego internetu wynosi 60-80 EUR za 1 Mbps miesięcznie. TP S.A. za wymianę ruchu tylko ze swojej sieci nakłada na polskich operatorów opłatę w wysokości 400 EUR za 1 Mbps. Zatem z jednej strony mamy do czynienia z negatywnym czynnikiem hamującym rozwój (wysokie koszty), z drugiej - inicjatywa daje nadzieję na zmianę obecnej sytuacji na e-rynku.

Drugie półrocze po wakacyjnej stagnacji powinno być jeszcze bardziej udane. Wrzesień to tradycyjnie ogromny wzrost nie tylko liczby rejestracji i wystawianych przedmiotów, ale także obrotów i wzrost skuteczności sprzedaży.