Arnold Buzdygan vs Stowarzyszenie Wikimedia - ciąg dalszy

17 lutego na wokandę wrocławskiego sądu wrócił głośny proces, który Arnold Buzdygan wytoczył Stowarzyszeniu Wikimedia Polska.

Przed wrocławskim sądem kontynuowany jest proces, w którym pozwanym jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Po raz pierwszy sprawa znalazła się w sądzie jeszcze w listopadzie 2007 r.

Przypomnijmy biznesmen z Wrocławia pozwał Stowarzyszenie Wikimedia odpowiedzialne za polską edycję Wikipedii o naruszenie dóbr osobistych. Arnold Buzdygan zarzucił Stowarzyszeniu, że odmówiono mu usunięcia - obraźliwego wg niego - hasła w Wikipedii, w którym został on nazwany "trollem". Buzdygan swoje zarzuty argumentował faktem, że Stowarzyszenie Wikimedia jest właścicielem domeny, na której znajduje się witryna i tym samym odpowiedzialne jest za zamieszczone na niej treści.

Według przedstawicieli Wikimedia zarzuty Wrocławianina są bezpodstawne, a pozwani powinni ew. zostać ci internauci, którzy byli autorami kontrowersyjnego hasła.

Zadośćuczynienie, którego domaga się Arnold Buzdygan

1. Nakazanie pozwanym usunięcie dotychczasowej treści artykułu "Arnold Buzdygan" na wikipedii angielsko i polskojęzycznej, umieszczenie w ich miejscu przeprosin o treści podanej w uzasadnieniu oraz trwałe zablokowanie możliwości edycji artykułu.

2. Zasądzenie od Stowarzyszenie Wikimedia Polska zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w wysokości 100 000 zł.

3. Zasądzenie od Stowarzyszenie Wikimedia Polska kosztów procesu.

4. Przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności pozwanych.

5. Zasądzenie od pozwanych obowiązku umieszczenia w internecie oświadczeń usuwających skutki naruszania dóbr osobistych poszkodowanego.

6. Zabezpieczenie powództwa poprzez:

a) nakazanie Agnieszce Kwiecień usunięcie dotychczasowej treści artykułu "Arnold Buzdygan" na wikipedii angielsko i polskojęzycznej, umieszczenie w ich miejscu przeprosin o treści podanej w uzasadnieniu oraz trwałe zablokowanie możliwości edycji artykułu.

b) nakazanie Stowarzyszeniu Wikimedia Polska usunięcie dotychczasowej treści artykułu

"Arnold Buzdygan" na wikipedii angielsko i polskojęzycznej, umieszczenie w ich miejscu przeprosin o treści podanej w uzasadnieniu oraz trwałe zablokowanie możliwości edycji artykułu.

c) zabezpieczenie konta bankowego i mienia pozwanego do wysokości 100 000 złotych.

d) Zabezpieczenie domeny wikipedia.pl na poczet zadośuczynienia.

e) Wydanie nakazu wyłączenie domeny wikipedia.pl (obsługę domeny prowadzi NASK)

7. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Co na to Wikimedia? AKTUALIZACJA

Na pytania Internet Standard odpowiada Paweł Zienowicz, Rzecznik Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

IS: Jak Wikimedia zamierza się bronić przed zarzutami Arnolda Buzdygana? Czy linia obrony zostaje utrzymana?

Paweł Zienowicz: Nasze argumenty nie mogą być inne jak poprzednio, ponieważ pozew Pana Buzdygana przeciwko nam jest niewłaściwie skierowany. Stowarzyszenie nie może wziąć odpowiedzialności za treści zamieszczane w Wikipedii, ponieważ nie ma możliwości technicznych sprawowania kontroli nad treścią Wikipedii. Oczywiście po przełożeniu na język prawniczy argumentacja staje się o wiele bardziej skomplikowana, ale podstawowy sens pozostaje właśnie taki.

IS: Czy Stowarzyszenie Wikimedia Polska gotowe jest pójść na ugodę?

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Wikimedia Polska pracują społecznie. Zawsze, w każdej sprawie będziemy gotowi do zawarcia ugody ponieważ naszym powołaniem nie jest walka tylko służba - wolontariat. Wzięliśmy jednak na siebie ogromną odpowiedzialność - Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zarządzamy powierzonymi funduszami pochodzącymi od podatników. Z uwagi na finansowe roszczenia Pana Buzdygana nie możemy sobie pozwolić na altruizm i w tej sprawie decyzyjność oddaliśmy prawnikom, do których mamy pełne zaufanie.

IS: Kiedy możemy spodziewać się końca procesu?

Chcielibyśmy jak najszybciej zamknąć tą sprawę, gdyż zamiast poświęcać czas i energię na służbę, musimy skupiać się nad czymś co z naszego punktu widzenia jest pozbawione sensu. Nasze Stowarzyszenie skupia fascynatów Wikipedii i podobnych projektów. Wyobraźmy sobie, że skupialibyśmy fascynatów Krakowskiej Starówki. Pozywanie nas o treści zawarte w Wikipedii ma podobny sens jak pozywanie nas o treść grafiti na murze kamienicy w Krakowie. Następny termin rozprawy wyznaczony został przez Sąd na 23 marca. Mamy nadzieję, że będzie to ostatnia rozprawa w procesie.

Aktualizacja: 18 lutego 2009 18:52

Dodaliśmy wypowiedź Rzecznika Stowarzyszenia Wikimedia Polska, Pawła Zienowicza