Arena i Millenium Communications

Arena podpisała umowę o współpracy z Millenium Communications oraz E-connections.

Jak podała w komunikacie Arena „przedmiotem umowy jest określenie kierunków i zasad współpracy w zakresie rozwoju zintegrowanych usług telekomunikacyjnych i internetowych”.

Millenium Communications jest dostawcą usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, głównie na terenie Warszawy. Dzięki tej współpracy Arena ma szansę wejść do rentownego segmentu usług dla korporacji.

<i>Źródło: Reuters</i>