Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Arena dla wizjonerów

Portal planuje wielką subskrypcję akcji, o wartości blisko 100 mln zł, z której wpływy mają zostać przeznaczone na uruchomienie usług ISP. Oczywiście pod warunkiem, że inwestorzy tę emisję obejmą.

4,2 zł - 5 zł. Za tyle będą mogli kupić walory Areny inwestorzy w publicznej subskrypcji, która odbędzie się między 4 a 8 czerwca br. Arena zamierza przeprowadzić emisję akcji o wartości ok. 100 mln zł, czyli o ok. połowę mniej niż planowała pół roku wcześniej. Emisja 21 mln walorów serii F Areny stanowić będzie 40% jej kapitału akcyjnego.

24% akcji z oferowanej puli będzie skierowane do inwestorów indywidualnych, zaś pozostałe 66% do instytucjonalnych. 10% emisji stanowić będą opcje menedżerskie. W przełożeniu na konkretne liczby - inwestorzy instytucjonalni otrzymają 13,9 mln akcji, drobni zaś - 5 mln walorów.

Główny cel emisji to uruchomienie usług dostępowych do Internetu, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników, przez spółkę zależną E-connetions. Docelowo, w ciągu dwóch lat, Arena ma zostać przekształcona w portal telekomunikacyjny, na wzór AOL. „W tej chwili w Polsce działa tylko jeden numer dostępowy dla abonentów łączących się przez modem. Chcemy uruchomić numer konkurencyjny dla TP SA” - mówi Rafał Plutecki, prezes Areny. Tyle tylko, że oferta zakłada, jak to ujął, „niekonkurowanie” z Telekomunikacją Polską, a do tego jeszcze cena za impuls będzie taka sama, jak w TP SA. „To są jedyne wspólne cechy naszej oferty” - przekonuje Rafał Plutecki. Zarządzana przez niego spółka zamierza świadczyć jednocześnie usługę przesyłania głosu przez Sieć (VoIP), która również ma zmieścić się w cenie 33 gr za impuls. Usługa ta ma być uruchomiona w październiku br., a program pilotażowy ruszył w Warszawie już 28 maja. ISP będzie głównym źródłem dochodów Areny. Ponadto portal zamierza zarabiać na handlu elektronicznym i reklamie w Sieci.

Inwestycje Areny w usługi ISP pochłoną łącznie 96 mln zł. Kolejne 45,6 mln zostanie przeznaczone na reklamę i działania marketingowe, a 11 mln zł- na zakup firm Ennovations i SMS Express. Całość planowanych wydatków przekracza wprawdzie 100 mln, ale inwestycje są planowane na dwa lata, a środki będą pochodziły także z innych źródeł, przede wszystkim z finansowania dłużnego.

Jednak inwestorzy powinni pamiętać, że kupując akcje Areny, inwestują de facto w plany. Wprawdzie portal posiada umowę z Tel-Energo, na mocy której będzie mógł wykorzystywać sieć telekomunikacyjną tej spółki do swoich projektów, jednak wcześniej musi dojść do skutku subskrypcja publiczna. Spółka zabezpieczyła się: jej główny udziałowiec, fundusz CentralEuropa.com, zorganizuje finansowanie dla realizacji zamierzeń na wypadek, gdyby emisja się nie udała. Na razie jednak zarząd Areny nie dopuszcza takiej myśli.

Ta emisja będzie największą internetową subskrypcją w historii polskiej giełdy. Jeśli Arena sprzeda swoje akcje, trudno będzie pobić jej osiągnięcie. Pomijając wielkość spółki, papiery firm nowych technologii nie cieszą się obecnie dużą popularnością. Na przykładzie Areny widać, że rynek portali jest już zapełniony i kolejnym firmom trudno będzie się nań wedrzeć. Ten gigant finansowy na portalowym rynku ciągle nie może znaleźć własnej drogi i na razie, mimo licznych wysiłków, nie udało mu się stanąć na podium w rankingach "oglądalności". Ciągle pozostaje "tym czwartym", po Onecie, Wirtualnej Polsce i Interii.

Arena wyasygnowała gigantyczne środki na promocję swojego przedsięwzięcia i po pół roku okazało się, że jest w czołówce najczęściej odwiedzanych portali. Jednak nie przebiła się do okrzepłej już chyba pierwszej trójki, chociaż próbowała na wiele sposobów. W kwietniu 2000 r. zachęcała internautów do odwiedzin jako portal usługowy z minimalną liczbą serwisów. Zaś w listopadzie ub. r. Rafał Plutecki w rozmowie z IS przekonywał, że Arena zamierza uruchomić bliźniacze portale w Czechach i na Węgrzech. Do tej pory jednak pomysł ten nie został zrealizowany. Być może dopiero trzecia próba - portal telekomunikacyjny, okaże się sukcesem.

W 2001 roku Arena zamierza osiągnąć 4,26 mln zł przychodów ze sprzedaży, rok później ma to być 29,6 mln zł. W 2005 roku kwota ta wyniesie 207,9 mln zł.