Apexim uratowany?

Zagrożony upadkiem integrator będzie podwykonawcą w kontrakcie informatyzacji Poczty Polskiej. Wartość kontraktu – blisko 46 mln zł – pozwala przypuszczać, że Apexim wydźwignie się w ten sposób ze swoich finansowych tarapatów.

W dość enigmatycznym komunikacie, spółka poinformowała o zawarciu umowy z firmą Postdata, która realizuje kontrakt informatyzacji Poczty Polskiej wartości 176 mln zł.

Dyrektor finansowy Apeximu, Piotr Nojszewski nie podał w rozmowie z IS bliższych informacji nt kontraktu, zasłaniając się klauzulą poufności. Wiceprezes Apeximu nie krył natomiast zadowolenia z podpisanego kontraktu.

„W obecnej sytuacji firmy, każda podpisana umowa jest pozytywnym czynnikiem, który pozwoli spółce na wydźwignięcie się z kłopotów finansowych” – stwierdził Piotr Nojszewski.

Ewidentne skojarzenia umowy z kontraktem dotyczącym informatyzacji Poczty Polskiej potwierdził natomiast prezes Postdata, Lech Grzywacz.

„Oczywiście Apexim będzie podwykonawcą w naszym kontrakcie” – powiedział Lech Grzywacz.

Prezes Postdata nie chciał jednak podać informacji odnośnie zakresu, w jakim Apexim miałby uczestniczyć w kontrakcie.

„Realizacja kontraktu będzie trwała cały rok, będzie więc czas na przybliżenie szczegółów” – powiedział.

Odbiorca kontraktu, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Poczta Polska, nie zna szczegółów kontraktu Apeximu.

„Umowa z Postadatą określa narzędzia informatyczne, które mają być wykorzystane we wdrożeniu, pozostawia natomiast wykonawcy wolną rękę w doborze podwykonawców” – powiedział Marek Cichy z departamentu informacji Poczty Polskiej.

Wczorajszy komunikat jest pierwszą, od dawna, optymistyczną informacją o Apeximie. Firma od dłuższego czasu usiłuje sprzedać warszawski biurowiec firmy. Ostatnio, w związku z niedotrzymaniem terminu jego sprzedaży, Pekao wycofał się z umów kredytowych gwarantowanych hipoteką budynku.

„Sprzedaż budynku zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni” – powiedział Piotr Nojszewski.