Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Apexim proponuje akcje za długi

Złożona w styczniu przez firmę propozycja ugody zakładała redukcję zobowiązań Apeximu, rozłożenie ich spłaty na raty lub zamianę wierzytelności na akcje spółki. Na najbliższym NWZA Apexim zaproponuje wierzycielom ostatnie rozwiązanie.

Wszyscy wierzyciele spółki otrzymają propozycję zamiany wierzytelności na akcje w ramach nowej emisji akcji, która powinna zostać uchwalona na najblizszym NWZA - poinformował Apexim w piśmie uzupełniającym do styczniowego podania o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami.

Po uprawomocnieniu się układu, Apexim chce, aby wierzytelności, których wysokość jest niższa bądź równa 10 tys. złotych, zostały zredukowane o 25%. Według informacji zarządu spółki, "spłata kwot zredukowanych wierzytelności nastąpiłaby w 12 równych miesięcznych ratach, bez odsetek". Natomiast, wierzytelności opiewające na sumę wyższą niż 10 tys. złotych uległyby zmniejszeniu o 48 %. Spłata kwot zredukowanych wierzytelności nastąpiłaby w 10 równych półrocznych ratach, bez odsetek.

Apexim nie podał szczegółów planowanej emisji akcji ani kwoty wierzytelności, która ma zostać objęta propozycją układową.

Po trzech kwartałach 2001 r. Apexim zanotował 17,5 mln zł straty netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 38,4 mln zł. Wyniki za czwarty kwartał 2001 r. Apexim przedstawi 14 lutego br. Warszawska spółka specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych skierowanych na rynek medyczny, ubezpieczeniowy i telekomunikacyjny.