Apexim nadal bez układu...

...jest za to nowy wniosek o upadłość spółki. Sąd powoła biegłego w celu oceny przesłanek do otwarcia postępowania układowego Apeximu. Tymczasem kolejny wierzyciel – Siemens - wnioskuje o upadłość warszawskiej firmy.

Podczas dzisiejszej rozprawy sąd nie podjął decyzji o otwarciu postępowania układowego Apeximu. Sąd uznał, że do wydania decyzji potrzebuje dodatkowo opinii biegłego. Sprawa była rozpatrywana równolegle z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, złożonym przez wierzycieli Apeximu.

Do grona wierzycieli wnioskujących o upadłość spółki dołączył tymczasem Siemens. Dług Apeximu wynosi łącznie ponad 120 mln zł. Spółka chce zaproponować wierzycielom umorzenie 48% wierzytelności powyżej 10 tys. zł.