Apexim bez upadłości

Sądy we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości tamtejszych spółek zależnych Apeximu. Zdaniem sądów nie mają one wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania.

Apexim poinformował, że sądy rejonowe we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości jego spółek zależnych - Apexim Dolny Śląsk, Apexim - Podlasie oraz Apexim Wielkopolska.

W uzasadnieniu sądy podają m. in., iż majątki tych spółek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, zaś składniki majątku, który można spieniężyć mają znikomą szansę (lub żadnej) znalezienia nabywców.