Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Apexim bez upadłości

Sądy we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości tamtejszych spółek zależnych Apeximu. Zdaniem sądów nie mają one wystarczającego majątku by pokryć koszty postępowania.

Apexim poinformował, że sądy rejonowe we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu odrzuciły wnioski o ogłoszenie upadłości jego spółek zależnych - Apexim Dolny Śląsk, Apexim - Podlasie oraz Apexim Wielkopolska.

W uzasadnieniu sądy podają m. in., iż majątki tych spółek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, zaś składniki majątku, który można spieniężyć mają znikomą szansę (lub żadnej) znalezienia nabywców.