AntiSpyware Microsoftu chroni spyware?

Jak głoszą plotki, gigant z Redmond przygotowuje się do kupienia firmy Claria, znanego producenta oprogramowania adware. I nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Microsoft Windows AntiSpyware (Beta) zaczyna "nie dostrzegać" ewentualnych zagrożeń wynikających z istnienia w systemie programów szpiegujących Clarii.

Zgodnie z doniesieniami, MS AntiSpyware po uaktualnieniu staje się dużo bardziej liberalny względem produktów Clarii. Do niedawna domyślną akcją po wykryciu tego oprogramowania szpiegującego było zalecenie usunięcia, natomiast w tej chwili aplikacja Microsoftu proponuje... zignorowanie ostrzeżenia.

Zgodnie z oświadczeniem Microsoftu, producent każdego wykrywanego przez AntiSpyware oprogramowania ma prawo do wglądu, w jaki sposób aplikacja z Redmond ocenia szkodliwość poszczególnych elementów.

W styczniu Claria poprosiła Microsoft o przeprowadzenie ponownej oceny tworzonego przez nią oprogramowania. Gigant z Redmond na to przystał i zdecydował się traktować wyprodukowane przez Clarię programy szpiegowskie tak samo, jak wszystkie inne podobnego rodzaju.

Niestety, informacja o tym, jakie są te "inne programy podobnego rodzaju" nie została podana do publicznej wiadomości. Na wszelki wypadek warto się wyposażyć w więcej niż jeden program wykrywający spyware (patrz też artykuł "Spyware: wykryj, usuń... zapomnij!").