Analitycy: Globalny kryzys finansowy przyczyną zmian strategii inwestycji w IT

W ocenie ekspertów pomimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych i planowanych cięć w budżetach departamentów informatycznych globalnemu rynkowi IT nie grozi załamanie, a jedynie spowolnienie wzrostu. Zmieni się jednak specyfika inwestycji.

Z analiz firmy Forrester Research wynika, że kryzys na światowych rynkach finansowych wymusza zmiany ustalonych wcześniej planów inwestycji w IT. Przyczynia się również do popularyzacji usług outsourcingu. Analitycy spytali niemal tysiąc szefów informatyki dużych przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych i Europy o zmiany strategii inwestycyjnej dotyczącej IT. Prawie 43 proc. ankietowanych przyznało, że zamierza szukać oszczędności w outsourcingu infrastruktury IT, a niemal połowa (46 proc.) - w wynajmie oprogramowania. Jeszcze w czerwcu br. prawie 49 proc. ankietowanych z Ameryki Północnej i 31 proc. badanych z Europy przyznało, że na skutek niepewnej sytuacji finansowej, dostępne budżety na IT będą zmniejszone w stosunku do wcześniejszych planów. "W czasie odsuwane są przede wszystkim największe inwestycje, takie jak te związane z wdrożeniem systemów klasy ERP lub poważnymi aktualizacjami" - mówi John McCarthy, analityk Forrester Research. Jednocześnie tylko 16 proc. badanych zamierza w przyszłym roku zmniejszyć wysokość nakładów na IT poniżej poziomu z 2008 roku.

Tymczasem analitycy z agencji Gartner po raz kolejny zmniejszyli prognozę dynamiki wzrostu rynku IT na rok przyszły. "W dłuższym terminie efekty kryzysu najsilniej odczują kraje rozwinięte. Niewykluczone, że przyszły rok przyniesie realny spadek inwestycji w informatykę w krajach Europy Zachodniej. W Stanach Zjednoczonych i Japonii wydatki na IT powinny utrzymać się na poziomie z tego roku" - mówi Peter Sondergaard, główny analityk Gartnera. Jego zdaniem nie należy spodziewać się załamania rynku IT. Jak mówi Sondergaard technologie informatyczne stały się tak ważną i integralną częścią globalnej gospodarki, że szanse na dramatyczne spadki budżetów IT są bardzo niewielkie. "Najgorszy scenariusz zakłada zmniejszenie prognozowanego globalnego wzrostu wydatków na IT do poziomu 2,3 proc." - dodaje Peter Sondergaard. Według niego największe zmiany obejmą długoterminową strategię inwestycyjną w obrębie IT.

W ocenie analityków firmy będą koncentrować się przede wszystkim na rozwoju własnych środowisk informatycznych pod kątem optymalizacji kosztowej oraz ograniczania ryzyka związanego z ewentualnymi problemami dostawców usług. To zaś może oznaczać koncentrację na usługach oferowanych przez największych dostawców, a pośrednio również dalszą konsolidację rynku. Trudna sytuacja ekonomiczna gigantów branży finansowej oznacza również niższe obroty dla dostawców zaawansowanych systemów informatycznych i usług outsourcingu IT. Usługodawcy mogą jednak odrobić ewentualne straty dzięki zwiększonemu zainteresowaniu ze strony podmiotów, na których globalny kryzys wymusił zmianę polityki inwestycyjnej.

Czytaj też:

Hipoteki straszą IT

Kryzys w gospodarce? Nie dla pamięci masowych!

Lehman Brothers: upadek innowatora branży IT?