Amerykanie w gorszym nastroju

W marcu br. pogorszyły się nastroje amerykańskich konsumentów, głównie z powodu trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jak podał amerykański ośrodek badawczy Conference Board, w marcu 2004 r. wskaźnik zaufania konsumentów w USA spadł do 88,3 punktu z 88,5 punktu w lutym. Analitycy spodziewali się spadku do 86,5 punktu.

Powodem spadku nastrojów konsumentów był przede wszystkim spadek liczby nowych miejsc pracy. Jednocześnie konsumenci oceniają, że w marcu br. warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej były lepsze niż w lutym.

W marcu br. do 30% wzrósł odsetek Amerykanów, którzy uważają, że obecnie trudno jest znaleźć pracę (wobec 28,9% miesiąc wcześniej). Obniżył się wskaźnik oczekiwań na przyszłość – z 91,9 punktu do 91 punktów, wzrósł natomiast indeks obecnej oceny sytuacji konsumentów z 83,3 punktu do 84,1 punktu.

Wydatki konsumentów odpowiadają za dwie trzecie amerykańskiego PKB.