Amerykanie płacą za treści w Sieci

Wydatki Amerykanów na dostęp do treści publikowanych w Internecie sięgną w br. 1,4 mld USD - co oznacza ponad 10-proc. wzrost w stosunku do wydatków z 2002 roku, stwierdza raport eMarketera. W 2005 roku treści w Sieci zakupi 35,8 mln amerykańskich internautów.

Do 2005 roku ponad jedna piąta amerykańskich internautów będzie nabywcami treści udostępnianych w Sieci odpłatnie, co oznacza dwukrotny wzrost tej proporcji. Odsetek kupujących dostęp do zawartości internetowej wśród amerykańskich internautów sięgnie w br. 13,8%, a w przyszłym - 17,1%.

Dynamika rynku płatnych treści w Sieci zaczyna się jednak stabilizować. Świadczy o tym fakt, że eMarketer właśnie w br. po raz pierwszy odnotował większy przyrost wydatków na e-reklamę (który wyniósł 14,8% licząc rok do roku) niż przyrost wydatków na płatne treści. Zaś za dwa lata będzie w USA 35,8 mln nabywców płatnych treści publikowanych w Internecie.

eMarketer za katalizatory rynku płatnych treści w USA uważa trzy czynniki: koniec bańki dotcomowej, który ograniczył liczbę serwisów oferujących darmową alternatywę w zakresie dostarczania treści; zbiegający się w czasie kryzys e-reklamy, co zmusiło serwisy do szukania innych źródeł dochodów; i po trzecie - pomimo zawirowań związanych z sektorem internetowym, liczba i doświadczenie internautów stale rosły - pewna masa krytyczna, wyrażająca się odpowiednią liczbą użytkowników Sieci skłonnych dokonywać transakcji on-line, została wreszcie przekroczona.

Lepsze perspektywy dla rynku stwarza także upowszechnienie dostępu szerokopasmowego w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w zakresie dostępu do transmisji na żywo albo multimediów. O ile w 2002 w Stanach było ok. 47,8 mln użytkowników różnych form dostępu szerokopasmowego i 105 mln łączących się z Siecią przez dial-up. Tendencja jest oczywista - liczba internautów wdzwaniających się będzie się kurczyć, a użytkowników z szerokim pasmem - zwiększać. Jednak jeszcze do 2005 roku proporcje te nie wyrównają się (eMarketer zakłada, że będzie wówczas 83,9 mln użytkowników "szerokiego pasma" i 87,5 mln internautów korzystających z "dial-up").