Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie płacą za treści w Sieci

Wydatki Amerykanów na dostęp do treści publikowanych w Internecie sięgną w br. 1,4 mld USD - co oznacza ponad 10-proc. wzrost w stosunku do wydatków z 2002 roku, stwierdza raport eMarketera. W 2005 roku treści w Sieci zakupi 35,8 mln amerykańskich internautów.

Do 2005 roku ponad jedna piąta amerykańskich internautów będzie nabywcami treści udostępnianych w Sieci odpłatnie, co oznacza dwukrotny wzrost tej proporcji. Odsetek kupujących dostęp do zawartości internetowej wśród amerykańskich internautów sięgnie w br. 13,8%, a w przyszłym - 17,1%.

Dynamika rynku płatnych treści w Sieci zaczyna się jednak stabilizować. Świadczy o tym fakt, że eMarketer właśnie w br. po raz pierwszy odnotował większy przyrost wydatków na e-reklamę (który wyniósł 14,8% licząc rok do roku) niż przyrost wydatków na płatne treści. Zaś za dwa lata będzie w USA 35,8 mln nabywców płatnych treści publikowanych w Internecie.

eMarketer za katalizatory rynku płatnych treści w USA uważa trzy czynniki: koniec bańki dotcomowej, który ograniczył liczbę serwisów oferujących darmową alternatywę w zakresie dostarczania treści; zbiegający się w czasie kryzys e-reklamy, co zmusiło serwisy do szukania innych źródeł dochodów; i po trzecie - pomimo zawirowań związanych z sektorem internetowym, liczba i doświadczenie internautów stale rosły - pewna masa krytyczna, wyrażająca się odpowiednią liczbą użytkowników Sieci skłonnych dokonywać transakcji on-line, została wreszcie przekroczona.

Lepsze perspektywy dla rynku stwarza także upowszechnienie dostępu szerokopasmowego w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w zakresie dostępu do transmisji na żywo albo multimediów. O ile w 2002 w Stanach było ok. 47,8 mln użytkowników różnych form dostępu szerokopasmowego i 105 mln łączących się z Siecią przez dial-up. Tendencja jest oczywista - liczba internautów wdzwaniających się będzie się kurczyć, a użytkowników z szerokim pasmem - zwiększać. Jednak jeszcze do 2005 roku proporcje te nie wyrównają się (eMarketer zakłada, że będzie wówczas 83,9 mln użytkowników "szerokiego pasma" i 87,5 mln internautów korzystających z "dial-up").