Amerykanie gotowi na skanowanie

Ostatnie badanie przeprowadzone na zlecenie rządu amerykańskiego wykazały, że 85% konsumentów w USA jest skłonnych zaakceptować systemy biometryczne do autoryzacji transakcji kartą kredytową – jeśli ma podnieść to poziom bezpieczeństwa ich kont.

Jak wykazało badanie, 78% ankietowanych byłoby ponadto skłonnych poddać się skanowaniu tęczówki lub zbadaniu odcisków palców przy dokonywaniu wypłat lub wpłat przy bankomacie. Z kolei ostatnie badanie przeprowadzone przez organizację non-profit SEARCH (Narodowe Konsorcjum Informacji i Statystyki Sprawiedliwości) wykazało, że 5% respondentów już przekazało swoje dane do banku danych biometrycznych.

Pomimo zdeklarowanego i jak widać – niekiedy poświadczonego już - entuzjazmu konsumentów dla systemów biometrycznych, zdaniem ekspertów na upowszechnienie się tego typu systemów poczekać będzie trzeba co najmniej około 5 lat. Kilka tego typu rozwiązań zostało już udanie wprowadzonych w USA, np. w sieci supermarketów Kroger, wTeksasie. Sieć ta zdecydowała się na wprowadzenie systemu firmy Biometrics Access aby zredukować liczbę przedstawianych przez klientów fałszywych czeków. Z kolei sieć sklepów spożywczych Thriftway wdrożyła w swoich POS-ach technologię Pay-byTouch, umożliwiając autoryzację transakcji poprzez przyłożenie do czytnika palca.

Nadal nie ma jednak jeszcze w USA odpowiednich uregulowań prawnych, które dobrze określałyby prawa i obowiązki np. właściciela bazy danych biometrycznych – brak np. federalnych przepisów w kwestiach odsprzedaży tych danych.