Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie gotowi na skanowanie

Ostatnie badanie przeprowadzone na zlecenie rządu amerykańskiego wykazały, że 85% konsumentów w USA jest skłonnych zaakceptować systemy biometryczne do autoryzacji transakcji kartą kredytową – jeśli ma podnieść to poziom bezpieczeństwa ich kont.

Jak wykazało badanie, 78% ankietowanych byłoby ponadto skłonnych poddać się skanowaniu tęczówki lub zbadaniu odcisków palców przy dokonywaniu wypłat lub wpłat przy bankomacie. Z kolei ostatnie badanie przeprowadzone przez organizację non-profit SEARCH (Narodowe Konsorcjum Informacji i Statystyki Sprawiedliwości) wykazało, że 5% respondentów już przekazało swoje dane do banku danych biometrycznych.

Pomimo zdeklarowanego i jak widać – niekiedy poświadczonego już - entuzjazmu konsumentów dla systemów biometrycznych, zdaniem ekspertów na upowszechnienie się tego typu systemów poczekać będzie trzeba co najmniej około 5 lat. Kilka tego typu rozwiązań zostało już udanie wprowadzonych w USA, np. w sieci supermarketów Kroger, wTeksasie. Sieć ta zdecydowała się na wprowadzenie systemu firmy Biometrics Access aby zredukować liczbę przedstawianych przez klientów fałszywych czeków. Z kolei sieć sklepów spożywczych Thriftway wdrożyła w swoich POS-ach technologię Pay-byTouch, umożliwiając autoryzację transakcji poprzez przyłożenie do czytnika palca.

Nadal nie ma jednak jeszcze w USA odpowiednich uregulowań prawnych, które dobrze określałyby prawa i obowiązki np. właściciela bazy danych biometrycznych – brak np. federalnych przepisów w kwestiach odsprzedaży tych danych.