Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie dość nieufni

Nieco ponad 92% amerykańskich konsumentów w wieku powyżej 18 lat deklarowało w roku 2002, że w pewnym stopniu, dość mocno lub wyjątkowo obawia się o bezpieczeństwo numerów swoich kart kredytowych podczas dokonywania zakupów online.

Oznacza to niewielkie zmniejszenie odsetka osób wyrażających tego typu obawy w stosunku do roku 2001, kiedy to podobne obiekcje wyrażało 94,5% badanych.

Większym zaufaniem darzą internetowe zakupy osoby młodsze i to one szybciej nabierają zaufania do zabezpieczeń transakcji online. W grupie amerykańskich konsumentów w wieku 16 i więcej lat, 89% obawia się o bezpieczeństwo swojej karty kredytowej, podczas gdy w roku 2001 odsetek ten wynosił niemal 95%. Dane pochodzą z badania The UCLA Internet Report oprzeprowadzonego przez Center for Communication Policy.