Amerykanie dość nieufni

Nieco ponad 92% amerykańskich konsumentów w wieku powyżej 18 lat deklarowało w roku 2002, że w pewnym stopniu, dość mocno lub wyjątkowo obawia się o bezpieczeństwo numerów swoich kart kredytowych podczas dokonywania zakupów online.

Oznacza to niewielkie zmniejszenie odsetka osób wyrażających tego typu obawy w stosunku do roku 2001, kiedy to podobne obiekcje wyrażało 94,5% badanych.

Większym zaufaniem darzą internetowe zakupy osoby młodsze i to one szybciej nabierają zaufania do zabezpieczeń transakcji online. W grupie amerykańskich konsumentów w wieku 16 i więcej lat, 89% obawia się o bezpieczeństwo swojej karty kredytowej, podczas gdy w roku 2001 odsetek ten wynosił niemal 95%. Dane pochodzą z badania The UCLA Internet Report oprzeprowadzonego przez Center for Communication Policy.