Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie cenią wygodę

Jak poinformował eMarketer za firmą badawczą TowerGroup, 13% Amerykanów płaci swe rachunki poprzez Internet. Jeszcze cztery lata temu, w roku 1998, robiło to zaledwie 2% mieszkańców USA.

Zgodnie z badaniami jakie przeprowadziła firma TowerGroup, także odsetek Amerykanów, którzy tylko sprawdzają swe rachunki przez Internet znacząco wzrósł w tym okresie - z 1% w 1998 roku do 20% w roku bieżącym.

Firma badawcza szacuje, że spośród amerykańskich gospodarstw domowych płacących rachunki online, 46% opłaca w ten sposób od dwóch do pięciu rachunków miesięcznie. Jedynie 16% płaci za pomocą Sieci sześć lub więcej rachunków w miesiącu. Zaledwie 30% opłaca przez Internet jeden rachunek miesięcznie.