Amerykanie cenią wygodę

Jak poinformował eMarketer za firmą badawczą TowerGroup, 13% Amerykanów płaci swe rachunki poprzez Internet. Jeszcze cztery lata temu, w roku 1998, robiło to zaledwie 2% mieszkańców USA.

Zgodnie z badaniami jakie przeprowadziła firma TowerGroup, także odsetek Amerykanów, którzy tylko sprawdzają swe rachunki przez Internet znacząco wzrósł w tym okresie - z 1% w 1998 roku do 20% w roku bieżącym.

Firma badawcza szacuje, że spośród amerykańskich gospodarstw domowych płacących rachunki online, 46% opłaca w ten sposób od dwóch do pięciu rachunków miesięcznie. Jedynie 16% płaci za pomocą Sieci sześć lub więcej rachunków w miesiącu. Zaledwie 30% opłaca przez Internet jeden rachunek miesięcznie.