Ameryka narzuca tempo

Według danych NOP World, wydatki na informatykę zdecydowanie najszybciej rosnąć będą w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Do tempa amerykańskiego w Europie najbliżej Niemcom, Finlandii i Danii.

Według prognoz NOP World, wzrost wydatków na IT w USA wyniesie około 6%. W tym samym czasie wydatki na informatykę w Europie będą rosnąć w tempie 4,4%. Spośród krajów europejskich do tempa amerykańskiego zbliżą się jednak Niemcy, gdzie budżety IT w br. wzrosną w porównaniu z ub. rokiem o 5,8%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii tempo tego wzrostu wyniesie 4,7%, a we Francji 2,6%. Warto dodać, że podobne rezultaty dało listopadowe badanie IDC na temat wydatków na IT w krajach skandynawskich. Największe wzrosty budżetów IT mają mieć miejsce w Danii (5,7%) i Finlandii (5,8%).

NOP World opracowuje swój barometr Technology Confidence na podstawie sondażu wśród 1,5 tys. menedżerów odpowiedzialnych za kształtowanie budżetów IT w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Zdaniem ankietowanych, najbardziej pożądaną kategorią produktów informatycznych będzie w 2004 roku oprogramowanie związane z bezpieczeństwem. W br. wydatki na nie powinny wzrosnąć o 7%. O 6,3% mają wzrosnąć wydatki na aplikacje webowe, o 5,6% - na szerokie pasmo, o 5,3% na oprogramowanie do filtrowania spamu. Równo o jedną dwudziestą wzrosnąć zaś mają wydatki na przechowywanie danych.