Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ameryka na przedzie - także w kwestii spamu

Stany Zjednoczone wciąż przewodzą niechlubnemu rankingowi najbardziej spamujących krajów świata. Z ostatniego raportu zaprezentowanego przez firmę Sophos, zajmującą się bezpieczeństwem w Internecie wynika, że ponad 26 procent wszystkich wiadomości email, zaliczanych do spamu, pochodzi właśnie z tego kraju. Na szczęście dla Amerykanów, w porównaniu z analogicznym okresem w minionym roku, odsetek ten znacząco spadł (w 2004 r. było to ponad 41 procent).

Ameryka na przedzie - także w kwestii spamu

Ranking najczęściej "spamujących" krajów (źródło: Sophos)

Zdaniem Grahama Cluley'a, szefa Sophos, spadek liczby odnotowanych przez firmę przypadków spamu z USA jest m.in. konsekwencją wdrażania w tym kraju coraz skuteczniejszych mechanizmów filtrowania krążących po Internecie wiadomości. Tak powstałą lukę "zagospodarowały" jednakże inne państwa, przede wszystkim Korea Południowa i Chiny, gdzie liczba wykrytego spamu wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o odpowiednio - niecałe 9 i 8 procent. Jest to wynikiem m.in. upowszechniania szerokopasmowego dostępu do Sieci w tych krajach.

Łączna, globalna liczba wykrytych wiadomości spam utrzymuje się natomiast nie mniej więcej stałym poziomie.

Ameryka na przedzie - także w kwestii spamu

Udział poszczególnych krajów w "spamowym torcie" (źródło: Sophos)

Raport Sophos opiera się na badaniach przeprowadzonych w okresie od kwietnia do września 2005 r. Więcej informacji na stronie firmy.