Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amazon: większe przychody ale ma mniejsze zyski

Amerykańska firma specjalizująca się w handlu internetowym przedstawiła swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody i przepływ pieniędzy prezentują się okazale, ale w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego obniżyły się zyski.

W pierwszym kwartale 2011 roku Amazon uzyskał przychody ze sprzedaży netto w wysokości 9,81 mld dolarów. To o 38 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2010 roku. TechCrunch.com podaje, że analitycy spodziewali się nieco niższych przychodów w wysokości 9,53 mld.

Zyski firmy spadły jednak o 33 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. W pierwszym kwartale 2011 wyniosły 201 mln i 0,44 dol. rozwodnionego zysku na akcję. Rok temu było to 299 mln oraz 0,66 dol. na akcję. Analitycy spodziewali się rozwodnionego zysku na akcję w wysokości 0,60 dolara. Firma podaje, że gdyby nie zmiany kursu walut, to zyski zanotowałyby wzrost.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 9 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie 12 miesięcy do 31 marca 2011 wyniosły 3,03 mld dolarów. Rok temu w analogicznym okresie było to 2,78 mld.

Przychody ze sprzedaży w USA i Kanadzie osiągnęły wzrost o 45 proc. i wyniosły 5,47 mld dolarów. Transakcje w innych krajach przyniosły 4,39 mld, co stanowi 31-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Globalna sprzedaż mediów wzrosła o 15 proc. do 3,96 mld dolarów, a elektroniki i innych towarów o 59 procent do 5,59 mld.