Amazon: większe przychody ale ma mniejsze zyski

Amerykańska firma specjalizująca się w handlu internetowym przedstawiła swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody i przepływ pieniędzy prezentują się okazale, ale w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego obniżyły się zyski.

W pierwszym kwartale 2011 roku Amazon uzyskał przychody ze sprzedaży netto w wysokości 9,81 mld dolarów. To o 38 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2010 roku. TechCrunch.com podaje, że analitycy spodziewali się nieco niższych przychodów w wysokości 9,53 mld.

Zyski firmy spadły jednak o 33 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku. W pierwszym kwartale 2011 wyniosły 201 mln i 0,44 dol. rozwodnionego zysku na akcję. Rok temu było to 299 mln oraz 0,66 dol. na akcję. Analitycy spodziewali się rozwodnionego zysku na akcję w wysokości 0,60 dolara. Firma podaje, że gdyby nie zmiany kursu walut, to zyski zanotowałyby wzrost.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 9 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie 12 miesięcy do 31 marca 2011 wyniosły 3,03 mld dolarów. Rok temu w analogicznym okresie było to 2,78 mld.

Przychody ze sprzedaży w USA i Kanadzie osiągnęły wzrost o 45 proc. i wyniosły 5,47 mld dolarów. Transakcje w innych krajach przyniosły 4,39 mld, co stanowi 31-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Globalna sprzedaż mediów wzrosła o 15 proc. do 3,96 mld dolarów, a elektroniki i innych towarów o 59 procent do 5,59 mld.