Amazon ponad oczekiwania

Największy internetowy detalista podał swoje wyniki finansowe pro forma za pierwszy kwartał tego roku. Firma zredukowała straty, zwiększając przychody dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży w angielskim, francuskim, niemieckim i japońskim oddziale.

Strata netto w Q1 2003 wyniosła zaledwie 10 mln USD (0,03 USD na akcję). Dla porównania, w analogicznym okresie ub.r. strata była ponad dwukrotnie wyższa (23 mln USD). Firma zanotowała zysk pro forma w wysokości 40 mln USD, czyli 0,10 USD na akcję, choć np. analitycy Thomson First Call przewidywali, że księgowany tak wynik nie będzie w przeliczeniu na akcję lepszy niż 0,04 USD.

Wielkość sprzedaży Amazon.com osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku poziom 1,08 mld USD netto. Oznacza to 28-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy to firma sprzedała swoje towary i usługi za kwotę 847 mln USD. Zdaniem władz Amazona, lepsze wyniki sprzedaży osiągnięto dzięki redukcji kosztów, która z kolei umożliwiła zaoferowanie klientom bardziej atrakcyjnych cen. Ostatni kwartał był pierwszym "nieświątecznym" kwartałem, w którym firmie udało się zanotować sprzedaż na poziomie przekraczającym 1 mld USD.

Przychody amerykańskiego oddziału wzrosły w porówaniu z ubiegłym rokiem o 13% - do 705 mln USD. Pozostałe oddziały (angielski, francuski, niemiecki i japoński) przyniosły w sumie 379 mln USD przychodów (aż o 45% więcej niż w Q1 2002).

Władze Amazona przewidują, że w drugim kwartale tego roku wyniki firmy będą równie dobre. Zgodnie z tymi prognozami wielkość sprzedaży w Q2 ma wynieść pomiędzy 1 a 1,05 mld USD netto (wzrost o 24 – 30% w porównaniu z Q2 2002). Zysk powinien zaś osiągnąć poziom 45 – 60 mln USD.

Prognozy całoroczne przewidują zwiększenie sprzedaży w porównaniu z rokiem 2002 o ponad 19% - do 4,7 mld USD netto. Zysk operacyjny netto ma sięgnąć 275 mln USD (o 50% więcej niż w roku ubiegłym).