Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Altkom integruje Wizję i Cyfrę

Spółka zbuduje narzędzia, które umożliwią migrację danych z systemów obsługi abonentów obu stacji telewizji cyfrowej.

Firma Altkom uczestniczy w integracji systemów informatycznych platform satelitarnych w Polsce - Wizji TV i Cyfry+. Do czerwca 2002 roku Altkom zbuduje narzędzia, które umożliwią migrację danych z systemów obu stacji telewizji cyfrowej. Wizja TV korzysta z systemu Wizard, produkowanego przez izraelską firmę Wiztec. Wizard przeznaczony jest do profesjonalnej i kompleksowej obsługi klientów (customer care & billing system), a wykorzystywany jest przez sieci kablowe w wielu krajach europejskich i na świecie. Canal+ stosuje do obsługi klientów korporacyjny system billingowy SMSWEB. Projekt migracji danych nadzoruje zespół IT Canal+.

Specjaliści z Altkomu stworzą dla obu systemów (przy użyciu narzędzi bazodanowych Oracle Designer) wspólny interfejs w formie tabel przejściowych na podstawie określonej specyfikacji danych przeznaczonych do migracji oraz stworzą procedury weryfikujące integralność oraz kompletność danych w języku PL/SQL.