Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AltaVista likwiduje bezpłatną pocztę

Firma zamknie do 31 marca wszystkie bezpłatne skrzynki pocztowe. Serwis kończy portalową przygodę i wraca do podstawowej działalności – tworzenia i udostępniania mechanizmów wyszukiwawczych. Także inne serwisy likwidują tę niedochodową usługę.

31 marca 400 tys. użytkowników bezpłatnej poczty w AltaVista straci swoje skrzynki. Firma nie zamierza przeprowadzić migracji kont do innego usługodawcy, ani udostępniać archiwalnych wiadomości.

Działania te firma przeprowadza w związku ze strategią skupienia się na rozwijaniu produktów i mechanizmów wyszukiwawczych i likwidacją usług „portalowych”, jak darmowa poczta. AltaVista dodawała usługi tego typu podczas dotcomowego boomu, starając się konkurować z portalami Yahoo! czy MSN. Utrzymywanie tych funkcjonalności okazało się obecnie zbyt kosztowne.

Tendencja zawieszania bezpłatnych usług w Internecie, czy to np. pocztowych czy dostępu do zawartości narasta od dłuższego czasu, w miarę jak dotcomy starają się ratować przed upadkiem. Kilka miesięcy temu bezpłatną usługę pocztową zlikwidował na przykład także niezwykle popularny na Wyspach Brytyjskich serwis Another.com.

W ciągu dwóch lat, w związku z przyjętą strategią, Alta Vista więc powróciła do podstawowej działalności. Bezpłatna poczta była ostatnią usługa "portalową" serwisu.