Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Allegro w Hoga.pl

Hoga.pl i QXL Poland podpisały umowę w wyniku której portal udostępni na swoich stronach aukcje internetowe w serwisie Allegro.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. Serwis aukcyjnego w portalu będzie zintegrowane Allegro.pl i na bieżąco aktualizowany. Ze stron Hogi dostępne będą wszystkie rozwiązania aukcyjne oferowane w serwisie Allegro.pl.

Wartość wszystkich licytacji zawartych w Allegro.pl wyniosła w 2001 roku 96 mln zł. Według informacji sewisu, posiada on 342 tys. zarejestrowanych użytkowników oraz 150 tys. ofert.