Allegro: ugoda na horyzoncie

Między stronami sporu toczą się negocjacje, które mogą doprowadzić do odzyskania kontroli QXL ricardo nad Allegro. Dla tych, którzy wierzą, że przejęcie Allegro przez spółkę NIAA to przekręt, propozycja wydaje się absurdalna: złodziej otrzyma 22% wartości skradzionego przedmiotu w zamian za oddanie 78% właścicielowi. Sama spółka QXL ricardo formułuje dużo bardzie wyważone oświadczenie, z którego można wywnioskować tylko tyle, że decyzje co do przyjęcia zaproponowanych warunków ugody nie zostały jeszcze podjęte albo mają na razie pozostać niejawne.

Allegro: ugoda na horyzoncie
Spółka QXL ricardo potwiedza, że otrzymała propozycję odzyskania pełnej kontroli nad QXL Poland oraz nabycia dodatkowych aktywów w Polsce oraz innych krajach, gdzie polska spółka zdołała zapuścić korzenie.

Propozycja wiąże się z nowa emisją akcji, ewentualnie również opcji na akcje w wysokości maksymalnie 22% całkowitego kapitału QXL ricardo, które miałyby przejść na własność udziałowców spółki, która obecnie zarządza Allegro, czyli QXL Poland. Ta ostatnia oddałaby się w ręce QXL ricardo, wraz z innymi zależnymi od siebie spółkami, pozostawiając sobie właśnie owe 22% akcji QXL ricardo.

Spółka QXL ricardo wydała oficjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że nie chce, by sprawa ewentualnego przyjęcia propozycji układowej, czy jej odrzucenia miała wpływ na toczące się w Polsce postępowania sądowe. - Zwłaszcza, że 18 i 19 października w Poznaniu odbywają się rozprawy sądowe w głównej sprawie cywilnej. - czytamy w oświadczeniu. Nie jest jasne, czy Anglicy zdecydują się na ugodę - Spółka podkreśla, że nie jest pewna, czy propozycja zakończy się jakąkolwiek umową.

Z drugiej strony przyjęcie propozycji wydaje się realne. Kilkuletni spór o Allegro toczący się w sądach nie przyniósł dotychczas żadnych jasnych rozstrzygnięć. Choć QXL ricardo jest zdania, że sukces w sprawach sądowych to jedynie kwestią czasu, zarząd spółki dyskutował nad propozycją ze swoimi udziałowcami, czyli grupą izraelskich inwestorów Izaaki oraz spółką Florissant. Kondycja spółki na brytyjskiej giełdzie nie jest najlepsza. Całkowita strata QXL Ricardo za pierwszy kwartał 2005 roku wyniosła 103 tys. funtów. Tymczasem wyniki polskiej spółki są świetne. - Według informacji zawartych w propozycji zyski OXL Poland wyniosły od kwietnia do września 2005 roku nie mniej niż 4,7 milionów funtów.

Na giełdzie londyńskiej wiadomości o możliwym zakończeniu sporu przyniosły nieznaczną zwyżkę cen akcji QXL ricardo.

Nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami QXL Poland.

Pełna treść oficjalnego oświadczenia spółki QXL ricardo

Spółka potwierdza, że ostatnio otrzymała propozycję odzyskania przez nią pełnej kontroli nad QXL Poland Sp. z o.o. ("QXL Poland"), oraz nabycia dodatkowych aktywów w Polsce i w innych częściach Europy Wschodniej.

Propozycja wiązałaby się z emisją akcji i/lub opcji na akcje w wysokości maksymalnie 22% całkowitego kapitału akcyjnego Spółki. Takie rozwiązanie stanowiłaby zadośćuczynienie aktualnych roszczeń prawnych Spółki w Polsce. Według informacji zawartych w propozycji zyski OXL Poland wyniosły od kwietnia do września 2005 roku nie mniej niż 4,7 milionów funtów. (przed opodatkowaniem).

Warunki finansowe tej propozycji nie były bezpośrednio negocjowane przez spółkę QXL ricardo i nie zmieniają opinii spółki, co do osiągnięcia sukcesu w sprawach sądowych toczących się w Polsce.

Na temat tej propozycji zarząd spółki dyskutował ze swoimi udziałowcami Florissant i Izaaki Group. Spółka podkreśla, że nie jest pewna, czy propozycja zakończy się jakąkolwiek umową.

QXL ricardo szczególnie zależy na tym, by przedwczesne opublikowanie informacji związanych z wewnętrznymi negocjacjami nie wpłynęło na toczące się w Polsce postępowania sądowe. Zwłaszcza, że 18 i 19 października w Poznaniu odbywają się rozprawy sądowe w głównej sprawie cywilnej.

Więcej:

Allegro to łakomy kąsek

Aktualizacja: 20 października 2005 10:24

Okazuje się, że kwestia, od której ze stron wyszła propozycja układowa nie jest wcale jasna. Wczoraj informowaliśmy, że to

QXL Poland zaproponowała angielskiej spółce QXL ricardo odzyskanie kontroli nad Allegro. Jak nas zapewniają obie strony sporu, nie jest to informacja prawdziwa. Monika Szczygielska z agencji PBL, która obsługuje QXL ricardo, zapewnia - W naszym komunikacie nie było informacji, że ta propozycja wyszła od QXL Poland. I dodaje - W interesie wszystkich stron jest, by media jak najmniej informowały o możliwym układzie.

Treść oficjalnego oświadczenia QXL ricardo w ramce pod treścią wiadomości.