Allegro: działania Izby Skarbowej naruszają prawa użytkowników serwisu

Pod koniec grudnia Izba Skarbowa we Wrocławiu ogłosiła przetarg na dostęp on-line do bazy danych zaopatrzonej w narzędzie informatyczne zapewniające wyszukiwanie w tej bazie masowych informacji na temat użytkowników serwisów Grupy Allegro. Grupa Allegro złożyła oficjalną skargę do Ministra Finansów na działanie wrocławskiej Izby Skarbowej. Zdaniem Allegro działanie wrocławskiej Izby Skarbowej nie są legitymizowane żadną podstawą prawną, a dodatkowo naruszają prawa użytkowników serwisów należących do Grupy Allegro oraz samej spółki.

W grudniu 2011 r. wrocławska Izba Skarbowa zamówiła narzędzie, które ma dostarczać szczegółowych informacji o sprzedawcach z serwisu Allegro. Ma ono służyć Izbie do wykrywania firm, które ukrywają przed fiskusem sprzedaż w serwisach aukcyjnych i unikają płacenia podatków. Do 9 stycznia ofertę złożyła tylko jedna firma - agencja reklamowa AdPilot Paweł Chodaczek. To ona zrealizuje zamówienie Izby warte 114 tys. zł.

Po zakończeniu przetargu głos w sprawie podniosło Allegro. "Ponieważ przetarg już się zakończył i znamy szczegóły, w naszej opinii działanie wrocławskiej Izby Skarbowej nie są legitymizowane żadną podstawą prawną, a dodatkowo naruszają prawa użytkowników serwisów należących do Grupy Allegro oraz samej spółki. W związku z powyższym Grupa Allegro postanowiła podjąć stosowne kroki prawne, celem egzekwowania przysługujących jej praw, jak i ochrony wielu milionów użytkowników serwisu poprzez skierowanie do Ministra Finansów skargi administracyjnej na działanie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Izby Skarbowej we Wrocławiu" - informuje Anna Tokarek z Działu Komunikacji Korporacyjnej w Grupie Allegro. Zdaniem Grupy Allegro działania, które chce podejmować Izba Skarbowa we Wrocławiu w sposób bezsprzeczny naruszają przede wszystkim zasadę praworządności i zasadę legalizmu płynące wprost z treści art. 7 Konstytucji RP, jak i art. 120 Ordynacji podatkowej. Również stanowią one naruszenie zasad określonych w art. 47 i art. 51 Konstytucji RP, które zawierają zasadę dotyczącą ochrony prywatności oraz zakazu zbierania przez organy informacji o obywatelach ponad przypadki niezbędne i uznane w demokratycznym państwie.

"Przedmiotowe działanie nie jest bowiem podejmowane w ramach żadnego z postępowań podatkowych, czy szerzej administracyjnych, do prowadzenia których uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa byłby Dyrektor Izby Skarbowej, czy też odpowiednio Izba Skarbowa. W ocenie Spółki działania urzędu naruszają również przepisy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie baz danych.Jak wynika z obowiązującego porządku prawnego oraz ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego organowi dozwolone jest tylko takie działanie, które wynika z kompetencji przyznanych mu w drodze stosownych przepisów, a tutaj takich brak. Co więcej, również i w doktrynie podkreśla się, iż kompetencji organu nie można domniemywać nawet przypadku, gdyby konkretne działanie było wskazane ze względu na ochronę wartości konstytucyjnych" - czytamy w oświadczeniu Allegro.