Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Alcatel zgodny z NATO

Polski oddział Alcatela otrzymał certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą definiującą wymagania dla dostawców NATO.

Przeprowadzony w spółce audyt potwierdził zgodność w zakresie projektowania konfiguracji, dostarczania, instalowania i serwisu systemów telekomunikacyjnych. Certyfikat zgodności z normą AQAP 110: 1995 umożliwia firmie Alcatel Polska realizowanie projektów dla jednostek działających w ramach NATO oraz przyjmowanie tzw. zamówień offsetowych.