Alarm korupcyjny

Jak wynika z raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zjawisko korupcji w Polsce wkrótce może osiągnąć stan krytyczny.

Według raportu, obecny poziom zagrożeń korupcyjnych negatywnie wpływa na społeczne postrzeganie funkcjonowania instytucji administracji publicznej, poziom inwestycji zagranicznych oraz międzynarodową pozycję Polski.

Zdaniem przedstawicieli ABW, walka z korupcją powinna polegać na długofalowym, konsekwentnym działaniu, a istotną rolę mogą odegrać w nim media. Władze powinny kontynuować wprowadzanie zmian w przepisach antykorupcyjnych, dążyć do egzekwowania przepisów prawa, nie tolerować przypadków korupcji i stworzyć przejrzyste relacje między światem biznesu i polityki.

Zdaniem autorów raportu, niezbędne jest większe zdyscyplinowanie urzędników państwowych, wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład fiskalny, uproszczenie i ujednolicenie prawa podatkowego oraz wdrożenie standardów urzędniczych na wzór rozwiniętych demokracji.