Aktualizacja: PBI - pojawiły się nowe książki

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji informuje, że wkrótce w opublikowanych w serwisie Polskiej Biblioteki Internetowej utworach pojawią się uzupełnienia. Uruchomiona zostanie również opcja wyszukiwania hasłowego.

Otrzymaliśmy dziś informację z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, że wszelkie niedoskonałości Biblioteki zostaną sukcesywnie wyeliminowane. Braki w informacjach o źródle tekstów mają w przyszłości zostać uzupełnione. Pojawią się dane dotyczące tłumaczy, wydania oraz pochodzenia tekstów. ”Te informacje są przygotowywane i będą opublikowane na stronie WWW” - zapowiada Katarzyna Gruszka z Departamentu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego MNiI.

Ministerstwo wyjaśnia również, w jaki sposób dokonany został wybór publikacji umieszczonych w nowych zbiorach Biblioteki: ”Lista utworów została przygotowana przez Bibliotekę Narodową, przy współpracy Telecompu w porozumieniu z ministerstwem - dodaje Katarzyna Gruszka - Pozycje typu dokumenty archiwalne i starodruki były wybierane przez: Archiwum Akt Nowych, Bibliotekę UJ, Książnicę w Toruniu, Ośrodek KARTA, Bibliotekę Główną Politechniki Gdańskiej, Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz inne jednostki udostępniające swoje zbiory do digitalizacji dla PBI.” Co ciekawe, w wywiadzie dla EBIB (nr 10/2003) Zygmunt Danek z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MNiI wskazuje, że kanon lektur do publikacji został opracowany przez firmę zajmującą się obróbką tekstów. "Lista książek przeznaczonych do skanowania jest proponowana przez wykonawcę przedmiotu zamówienia (zgodnie z warunkami przedstawionymi w SIWZ). MNiI po konsultacjach i zasięgnięciu opinii pracowników BN dokonuje jej weryfikacji a następnie akceptacji." (Więcej:http://ebib.oss.wroc.pl/2003/50/danek.php )

W tej chwili na stronie Biblioteki nieaktywne jest jeszcze wyszukiwanie hasłowe. ”Hasła przedmiotowe są obecnie konsultowane z bibliotekami. Po zakończeniu konsultacji zostaną wprowadzone na stronę WWW” - mówi Katarzyna Gruszka. Przedstawicielka MNiI nie podaje jednak terminu uruchomienia tej funkcji.

Przypomnijmy, że 5 stycznia w Polskiej Bibliotece Internetowej pojawiły się długo oczekiwane zbiory. Więcej na ten temat: http://www.internetstandard.pl/news/62591.html