Akcje Internet Group w emisji po 10 zł

Zakończył się proces budowania księgi popytu na akcje Internet Group. Cena emisyjna akcji została określona na 10 zł, co umożliwi połączenie przedsiębiorstw Internet Group i CR Media Consulting.

Przy finansowaniu rozwoju Spółka będzie posługiwała się trzema źródłami kapitału: środkami pozyskanymi z emisji, kredytem oraz środkami własnymi wypracowanymi w ramach Grupy.

Zarząd Internet Group dokonał przesunięcia 584 tys. akcji serii F z transzy inwestorów indywidualnych do transzy inwestorów instytucjonalnych. Ustalił także liczbę akcji serii F oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych na 1,4 mln oraz liczbę akcji serii F oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych na 10,89 mln i zatwierdził wstępny przydział akcji serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii F w transy inwestorów instytucjonalnych ropozcznie się dzisiaj i potrwa do 11 kwietnia 2007 r.

Przydział akcji serii F i zamknięcie publicznej oferty planowane są na 12 kwietnia 2007r. Oferującym jest DM PKO BP.

Więcej o planach inwestycyjnych Internet Group:

Internet Group gotowe na giełdę

Oferta Internet Group wstrzymana