Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Akcje Bankier.pl mają wzięcie

Trwający w dniach 29-31 maja proces budowanie księgi popytu na akcje Bankier.pl SA wykazał ogromne zainteresowanie inwestorów walorami spółki. Złożono w nim 747 deklaracji na łączną liczbę niemal 25 mln akcji. To ośmiokrotnie więcej niż zostało zaoferowanych inwestorom.

W procesie budowania księgi popytu wzięło udział 11 inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 7,5 złotego za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 3,35 mln akcji (1,5 mln akcji nowej emisji Serii I, oferowanych przez Spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy).

Ogromna większość deklaracji popytu inwestorów indywidualnych złożona została przy górnym poziomie cenowym - mówi Rafał Abratański, wWiceprezes DM IDMSA, oferującego akcje, i jednocześnie członek Rady Nadzorczej Bankier.pl. - Jednak zarówno Emitent, jak i dotychczasowi akcjonariusze, kierując się kryterium struktury akcjonariatu, podjęli decyzję o zaakceptowaniu niższej ceny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów instytucjonalnych - dodał.

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 2 a 6 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA. Przydział akcji nastąpi najpóźniej do 12 czerwca.

O celach emisji przeczytacie Państwo w wywiadzie z prezesem Bankier.pl, Tomaszem Jażdżyńskim.

Zgodnie z prognozą zarządu, w 2006 roku przychody wzrosną do ponad 9 mln zł, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększy się dwukrotnie - do 710 tys. zł.

Udziałowcami Bankier.pl S.A. są bmp AG/ CEEV GmbH (51,11%), MCI Management (38,36%) oraz DM IDMSA (9,99%).