Agora zmienia środowisko

Koncern medialny Agora kontynuuje proces przenoszenia wszystkich swoich aplikacji biznesowych z baz danych Sybase i Rdb do jednolitego środowiska Oracle. Zakończenie operacji zaplanowano na połowę 2003 r.

Od 2001 roku trwa więc przenoszenie wszystkich aplikacji biznesowych Agora z używanych wcześniej baz Sybase oraz Rdb do Oracle. W tym miesiącu zakończy się migracja jednej z największych aplikacji Agory - systemu księgowego. Ostatnim dużym systemem, który pozostał jeszcze do przeniesienia, jest aplikacja obsługująca sprzedaż ogłoszeń. Projekt wykonywany jest przez Pion Technologii Agory.

Projekt został obliczony na dwa lata. W tym czasie aplikacje muszą być dostosowane do nowej bazy, a w niektórych znajduje się nawet po kilkaset procedur SQL. Ponadto przeniesienie danych odbywa się „na żywym”, działającym organizmie firmy. Dlatego też musi trwać tak długo.

W ramach standaryzacji platformy technologicznej Agory, od dłuższego czasu wszystkie nowe aplikacje firmy tworzone są w oparciu o bazę danych Oracle. Przykłady takich systemów to aplikacja billingowa, makietowanie gazety, czy system rejestracji reklam.