Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Agora: przychody z reklamy Pionu Internet 15% wyżej

Cała grupa Agora w pierwszym kwartale 2005 roku osiągnęła przychody w wysokości 291 mln złotych, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. Zysk netto grupy wyniósł 43 mln zł. Pion Internet wypracował dodatni wynik na poziomie EBITDA.

Cały segment "Prasa i Internet" osiągnął EBIDTA na poziomie 68,6 mln co dało marżę w wysokości 29,6%. Znaczny wzrost przychodów segmentu prasa i internet (42,5%) wynika głównie ze zwiększenia działalności o pozycję projekty wydawnicze, których nie było jeszcze w analogicznym okresie 2004 roku.

W pierwszym kwartale 2005 roku wydatki na reklamę wzrosły o 13%. Największy wzrost odnotowała reklama zewnętrzna (34%). Dynamicznie rosły wydatki na reklamę w telewizji (wzrost o 12%) i w dziennikach (11%). Wzrost wpływów reklamowych magazynów był zgodny z oczekiwaniami (8%). Znacznie zwiększyły się wydatki na reklamę radiowa (o 11%).

Pośród mediów Agory, które odnotowały największy wzrost wydatów na reklamę, wbrew tendencji zwiększania się wydatków na internet, zabrakło nowego medium. Wzrost wydatków na reklamę dla Pionu Internet był niższy niż dla innych mediów Agory.

Internet odnotował wzrost przychodów z reklam na poziomie 15%, podczas gdy czasopisma 28%, AMS 47%, radiostacje 26%.