Agora podaje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011

Agora opublikowała swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody z Internetu zwiększyły się aż o 22,2 % i osiągnęły wartość 25,9 mln zł. Przychody z samych reklam internetowych zanotowały jeszcze bardziej imponujący wzrost - o 35,3%.

Wynik EBIT segmentu Internet wyniósł 1,4 mln zł. Marża EBITDA operacyjna segmentu Internet Agory wzrosła o 4,2 pkt% do poziomu 12,7%. Wyniki są obiecujące, a spółka szacuje, że będą jeszcze lepsze. Do końca roku wydatki na reklamę mają się zwiększyć o 3-5%, a na reklamę internetową 13-15%.

Agora tłumaczy jednak, że szacunki dotyczące wzrostu wydatków reklamowych w poszczególnych mediach mogą być obarczone błędem, co jest związane ze znaczącą presją rabatową ze strony reklamodawców, brakiem wiarygodnych informacji dotyczących średnich poziomów rabatów na rynku oraz zmianami w sposobie korzystania z poszczególnych mediów i krótkimi okresami planowania kampanii reklamowych w poszczególnych mediach.

Według lutowych wyników badania Megapanel/PBI zasięg serwisów grupy Gazeta.pl sięgnął 64%, plasując ją na trzecim miejscu wśród polskich portali. Liczba użytkowników wzrosła do 11,9 mln osób. W Q1 2011 r. Agora uruchomiła serwis VOD Kinoplex.gazeta.pl oferujący internautom bezpłatne, legalne filmy online w zamian za oglądanie wyświetlanych reklam, który ma szansę stać się kolejnym motorem napędowym sekcji internetowej.

Głównymi celami na dalszą część roku jest maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez Internet, zwiększenie skali działalności grupy poprzez kolejne przejęcia i dalsze rozbudowywanie ośrodków multimedialnych.