Agora na zakupie Trader.com straciła do tej pory 27 mln zł

Agora SA poinformowała, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 27,2 miliona złotych związanego z inwestycją w Trader.com. Oznacza to, że sfinalizowana w minionym roku transakcja kupna grupy serwisów ogłoszeniowych w wysokości 120 mln zł warta jest dzisiaj 93 mln zł.

Dokonanie odpisu aktualizacyjnego w wysokości 27,2 miliona złotych związanego z inwestycją w Trader.com to efekt korekty oczekiwanych wyników spółki Trader.com i spowodowane jest pogarszaniem się sytuacji makroekonomicznej oraz na rynku reklamy (w w szczególności w segmentach nieruchomości i motoryzacyjnym).

Korekta oczekiwanych przychodów wynikająca z rewizji prognoz rynkowych ma wpływ na szacowaną wartość inwestycji w spółkę zależną Agory - Trader, dla której działalność w wyżej wymienionych segmentach stanowi główne źródło przychodów - głosi komunikat.

Odpis aktualizacyjny, który obciąży wyniki grupy za czwarty kwartał 2008 r. oznacza, że już w samym tym okresie Agora SA straciła 27 mln zł. Tym samym zmalała również wartość spółki.

Przypomnijmy, iż Agora w maju 2008 r. dokonała zakupu Trader.com (Polska): właściciela czterech serwisów ogłoszeniowych za 54 mln USD (120 mln zł). Już wówczas eksperci mówili o zbyt wygórowanej sumie, którą Agora SA wyłożyła za serwisy zwiększające jej obecność w branży classifieds.

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. grupa Agory miała 54,12 mln zł zysku wobec 73,83 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 941,78 mln zł wobec 919,87 mln zł. Niskie zyski przyczyniły się prawdopodobnie do dymisji prezesa Marka Sowy. W ramach wchodzącego w tym roku w życie tzw. "planu poprawy efektywności operacyjnej" Agora zamierza zwolnić do 300 osób, co stanowi ok. 7,5% wszystkich zatrudnionych w Grupie.

Źródło: "Emitent"