Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Agora na dużym plusie

Agora w trzecim kwartale 2004 roku odnotowała 14,06 mln zł zysku netto. W ubiegłym roku była na minusie. Portal Gazeta.pl również poprawił swój finansowy wynik.

Grupa Agory SA miała 16,45 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2004 roku, wobec 5,94 mln zł straty rok wcześniej. Przychody Agory wyniosły 248,55 mln zł. Przychody z działalności internetowej spółki Agora w III kw. wyniosły

3,2 mln zł, wobec 1,7 mln zł rok wcześniej. Narastająco za trzy pierwsze kwartały 2004 r. wynosły one 8,2 mln zł (5,7 mln zł w tym samym okresie 2003 r.)

Komunikat zarządu stwierdza również, że zmniejszyły się koszty operacyjne, głównie ze względu na całkowite umorzenie znacznej części oprogramowania wykorzystywanego w działalności internetowej. Liczba unikalnych użytkowników portalu wzrosła w ciągu trzeciego kwartału do 3,2 mln, czyli o 11%.