Agora: internet zwiększył przychody o 13,9%

Agora zwiększyła przychody z segmentu internet o 13,9% r/r w I poł. 2009 r. - wyniosły one 38,6 mln zł. Spółka opublikowała półroczny raport, z którego wynika, że przychody całej grupy spadły o 12,9% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Podczas gdy przychody całej grupy Agora S.A. wyniosły w pierwszym półroczu 2009 r. 572,2 mln zł spadając o 12,9% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku (657,10 mln zł), segment internet odnotował blisko 14% wzrost przychodów. Z estymacji Agory S.A. wynika, że jest to wynik o kilka punktów procentowych wyższy niż średnia dynamika wzrostu rynku reklamy internetowej w Polsce, która - jak określono w raporcie - kształtuje się na poziomie 10%.

Z półrocznego raportu Spółki wynika, że przychody segmentu "internet" wzrosły o 13,9% r/r osiągając poziom 38,6 mln zł. W maju 2009 r. zasięg serwisów Grupy Gazeta.pl wzrósł do poziomu 59,5%, a liczba użytkowników do 9,9 mln osób.

Wpływy ze sprzedaży reklam wyniosły 372,9 mln zł (spadek o 21,2%), a ze sprzedaży wydawnictw 97,0 mln zł (spadek o 5,6%). Korzystnie obok internetu przedstawia się jeszcze sprzedaż Projektów Specjalnych (w tym kolekcji), która wyniosła w pierwszym półroczu 2009 r. 52,1 mln zł (wzrost o 56,5%).

Przychody ze sprzedaży reklam w "Gazecie Wyborczej" wyniosły 174,8 mln zł i spadły o 33,7%; przychody ze sprzedaży reklam w bezpłatnej gazecie "Metro" wyniosły 16,3 mln zł (-10,9%), przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach o 28%. Przychody Grupy AMS wyniosły 86,4 mln zł i spadły o 7,5%, a przychody ze sprzedaży Czasopism wyniosły 47,6 mln zł (-16%). Przychody segmentu Radio wyniosły 40,4 mln zł i spadły o 4,9% - czytamy w raporcie.

W dokumencie nie podjęto próby oszacowania ewentualnych prognoz dotyczących zmian na rynku reklamy. Pomimo pozytywnych sygnałów dotyczących wartości PKB dla Polski w 2009 r., prognozy dotyczące wartości rynku reklamy pozostają nadal rozbieżne. Dlatego też Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować, jak będzie rozwijała się sytuacja na rynku reklamy w 2009 r. - napisano w raporcie. Słowa te potwierdził na telekonferencji prezes Agory Piotr Niemczycki, stwierdzając że w tej chwili nie widać żadnych sygnałów poprawy.

Czas kryzysu w branży medialnej Agora wykorzystać chce na przejęcia (podczas poprzedniej recesji Spółka pozyskała AMS i czasopisma). Nie potwierdzono jednak nieoficjalnych informacji mówiących o zakupie udziałów ukraińskiego KP Media.

Źródła: Emitent, PAP