Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Agora będzie miała nowego prezesa

Marek Sowa, dotychczas pełniący funkcję wiceprezesa zarządu sieci UPC Polska, zostanie nowym prezesem zarządu Agory SA - wydawcy Gazety Wyborczej i portalu Gazeta.pl.

Agora będzie miała nowego prezesa
Na 30 sierpnia zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory podczas którego będą głosowane zmiany w zarządzie, wynikające z zapowiadanej przez Wandę Rapaczyńską rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa.

Marek Sowa, dotychczasowy wiceprezes UPC Polska, zasiada także w radzie nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej i Canal + Polska. Jest również członkiem zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.