Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Agora analizuje

Warszawska spółka GramSoftware dostarczy Agorze narzędzia klasy OLAP. Firmy zawarły umowę w sprawie wdrożenia oprogramowania Business Intelligence - MicroStrategy.

Agora zamierza wykorzystać platformę MicroStrategy 7i do analizy informacji gromadzonych w hurtowni danych. Wdrażane rozwiązanie będzie jednym z elementów korporacyjnego portalu informacyjnego. Już obecnie Agora wykorzystuje narzędzia innych producentów do funkcji raportowych. Oprogramowanie MicroStrategy stanie się główną platformą analityczną w firmie i narzędziem do dystrybucji raportów w intranecie.

W ramach projektu GramSoftware dostarczy i wdroży oprogramowanie oraz przeprowadzi odpowiednie szkolenia pracowników Agory. MicroStrategy to jeden z głównych graczy na rynku narzędzi analitycznych. Firma konkuruje z takimi producentami jak Hyperion, Cognos czy Business Objects.