Agnieszka Muszyńska z Agory do IDMnetu

W marcu do zespołu IDMnetu dołączyła Agnieszka Muszyńska, która objęła stanowisko Szefa Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów.

Do obowiązków Agnieszki Muszyńskiej należy koordynacja prac zespołu do spraw obsługi kluczowych klientów IDMnetu oraz pozyskanie nowych kontaktów handlowych.

Muszyńska jest także odpowiedzialna za współpracę z działem korporacyjnym Grupy ZPR w zakresie tworzenia internetowych ofert korporacyjnych. Stanowisko Szefa Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów jest nową funkcją w strukturach działu agencyjnego spółki. Do tej pory obowiązki te należały do Dyrektora Działu Agencyjnego, który przekazał część swoich zadań Muszyńskiej.

Agnieszka Muszyńska z Agory do IDMnetu

Przed przejściem do IDMnetu Muszyńska przez 10 lat związana była Grupą Radiową Agory, gdzie ostatnio pracowała jako zastępca dyrektora działu klienckiego. Odpowiadała za kontakt z kluczowymi klientami grupy, prowadząc projekty m.in. dla branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, FMCG i telekomunikacyjnej. Ukończyła Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Zarządzanie Marką na SGH w Warszawie.