Agito.pl wejdzie na giełdę ale nie wiadomo jeszcze kiedy

Internetowy elektromarket Agito.pl, który niebawem spodziewa się zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego, nie rozważa rezygnacji z debiutu ze względu na koniunkturę panująca na rynku. Spółka jednak chciałaby zadebiutować w bardziej sprzyjających warunkach niż obecne - poinformował PAP prezes Agito.pl Tomasz Sypuła.

Prezes Agito.pl zapewnia, że spółka nie rozważa rezygnacji z emisji. Z

jego wypowiedzi wynika jednak, że jeśli utrzymałaby się słaba

koniunktura, oferta mogłaby być przełożona.

"Na pewno będziemy chcieli zadebiutować jeśli tylko będzie

sprzyjający ku temu moment. Nie wiemy w tym momencie czy to będzie

ten, czy okaże się, że może przyszły rok" - powiedział PAP Tomasz Sypuła.

Agito.pl złożyła prospekt emisyjny do KNF pod koniec 2007 r. Największymi akcjonariuszami Agito.pl są Tomasz Sypuła z małżonką, którzy posiadają około 40 proc. akcji. Resztę akcjonariatu stanowi Secus AM i jego klienci.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli spółki wynikało, że

głównymi celami, na które chcą przeznaczyć pieniądze z emisji są:

działania marketingowe, rozwój infrastruktury firmy oraz nowe

rozwiązania informatyczne. Pieniądze z emisji miały pomóc spółce

utrzymać tempo wzrostu.

Źródło: PAP