Adv.pl: 12 mln zł przychodu w 2008 r.

Agencja Interaktywna Adv.pl po wstępnym oszacowaniu przychodów i kosztów potwierdza realizację prognoz przychodów i zysku na rok 2008. Zarząd agencji szacuje, iż skonsolidowane przychody Adv.pl S.A. w roku 2008 wyniosły około 12 mln zł, co stanowi 113% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2008 roku spółka zainicjowała powstanie Grupy Adv.pl - zespołu wyspecjalizowanych firm działających w obszarze nowych mediów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowe wyniki finansowe wraz z komentarzem zarządu zostaną podane w raporcie rocznym.