Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Adv.pl: 12 mln zł przychodu w 2008 r.

Agencja Interaktywna Adv.pl po wstępnym oszacowaniu przychodów i kosztów potwierdza realizację prognoz przychodów i zysku na rok 2008. Zarząd agencji szacuje, iż skonsolidowane przychody Adv.pl S.A. w roku 2008 wyniosły około 12 mln zł, co stanowi 113% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W 2008 roku spółka zainicjowała powstanie Grupy Adv.pl - zespołu wyspecjalizowanych firm działających w obszarze nowych mediów oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Szczegółowe wyniki finansowe wraz z komentarzem zarządu zostaną podane w raporcie rocznym.