Adkontekst: wzrosną wydatki na reklamę kontekstową

Sieć reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród swoich klientów badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych.

Ankietę Adkontekst wypełniło 55 klientów, z czego 24 to agencje SEM i domy mediowe, a 31 to klienci bezpośredni (osoby odpowiedzialne za budżet marketingowy). Ankietę skierowano łącznie do 1000 podmiotów.

Większość przebadanych reklamodawców deklaruje zwiększenie nakładów na reklamę w sieciach kontekstowych w 2010 roku. Odpowiedzi na ankiety pozwoliły również ostrożnie oszacować udział reklamy w sieciach kontekstowych w rynku SEM w 2009 roku. Domy mediowe i agencje marketingowe w ubiegłym roku przeznaczyły na reklamę w sieciach kontekstowych średnio ok. 25% budżetów SEM, a klienci bezpośredni około 31%.

- "Gdyby zatem przyjąć dla udziału reklamy kontekstowej poziom 25%, to oznacza, że wartość tego rynku w Polsce w ubiegłym roku wynosiłaby w przybliżeniu 89 milionów złotych" - szacują autorzy raportu.

Na pytanie o wysokość budżetu reklamowego PPC przeznaczonego na działania w sieciach kontekstowych w 2010 r., większość (55 proc.) agencji marketingowych odpowiedziało, że planuje zwiększenie tego budżetu; takiej samej odpowiedzi udzieliło 44% klientów bezpośrednich. Jednocześnie jedynie 6% klientów bezpośrednich zadeklarowało zmniejszenie tych nakładów.

Adkontekst: wzrosną wydatki na reklamę kontekstową

Odnosząc się do rynku amerykaoskiego, na podstawie badania eMarketera z lutego 2009 roku można zaobserwowad, że wydatki na sieci kontekstowe oscylują wokół 20 proc.

Dane uzyskane tylko od klientów Adkontekst trudno traktować jako miarodajne dla całego rynku interaktywnego. Ale z pewnością badanie takie to jakiś trop. Zwłaszcza, że na polskim rynku do tej pory brakowało analiz, które dokładniej opisywałyby zagadnienia związane z reklamą kontekstową. Pełny raport.

Według raportu IAB AdEx w 2009 roku udział Search Engine Marketingu w torcie reklamy internetowej wyniósł ponad 26%, co stawia tę formę na drugim miejscu pod względem wielkości rocznych wydatków w online. We wspomnianym raporcie wydatki na reklamę w sieciach kontekstowych stanowią element SEM.