Ad.net ogłosił upadłość

Sieć reklamowa Ad.net ogłosiła upadłość. Likwidacja majątku rozpocznie się wkrótce, sąd już wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Pawła Wietechy.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy ogłoszono upadłość Ad net S.A. Sąd wezwał wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w przeciągu jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Ad.net miał problemy z płatnościami już od jakiegoś czasu. Blog, i strona firmy na Facebooku są nieaktywne od zeszłego roku, a strona www w ogóle nie działa. Spółka działała na polskim rynku od roku 2000.