Ad.Net - na kłopoty inwestor i nowy prezes

Czy pozyskanie inwestora przez sieć Ad.Net oznacza oddłużenie Spółki i odzyskanie zaufania klientów? Jak poinformowała Spółka w komunikacie tajemniczy inwestor z Europy Zachodniej zainteresowany jest przejęciem pakietu kontrolnego w Ad.Net S.A, a finalizacja transkacji nastąpić ma w ciągu kilku tygodni. Wyjściu na prostą Ad.Net pomóc ma również nowy prezes Spółki - Maciej Mincer.

O problemach z uzyskaniem płatności od sieci Ad.Net pisaliśmy na łamach Internet Standard na początku lutego 2010 r. Wydawcy skarżyli się na wielomiesięczne opóźnienia i brak dobrego kontaktu z przedstawicielami spółki, zastanawiali nad rozwiązaniem umowy, a niektórzy wierzyciele - jak np. Money.pl - zdecydowali się rozstrzygnąć spór na drodze sądowej. Pod koniec maja br. Money.pl wygrał proces - sąd nakazał spółce Ad.Net S.A. spłatę wszystkich zaległych zobowiązań.

Być może pozyskanie inwestora oraz zakładane przez Internet Group wyjście ze spółki Ad.net na przestrzeni 3-5 lat oznacza koniec problemów wynikłych z braku płynności finansowej Sieci.

Spółka Internet Group poinformowała, że podpisano term sheet inwestycyjny z inwestorem z Europy Zachodniej zainteresowanym przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Ad.Net S.A. Obecnie strony opracowują dokumentację transakcji, której finalizacja powinna nastąpić ma do końca lipca 2010 r.

Na przejęcie przez inwestora pakietu kontrolnego w Spółce potrzebna jest jeszcze zgoda BRE Bank S.A., który czuwa nad restrukturyzacją zadłużenia Spółki.

Zaangażowanie zagranicznego inwestora w jedno ze znaczących aktywów Grupy Kapitałowej Internet Group jest istotnym krokiem w realizacji kompleksowego planu restrukturyzacji finansowej Grupy. Zarząd Internet Group opracowuje wspólnie z inwestorem model dalszego rozwoju i wzrostu wartości Ad.Net, opartego o podwyższanie konkurencyjności spółki na rynku polskim i zagranicznym oraz prowadzenie bieżącej pracy operacyjnej ukierunkowanej na zwiększanie jej przychodów i poprawę rentowności operacyjnej - brzmi fragment komunikatu.

1 lipca 2010 r. na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ad.Net S.A. powołano zgodnie z zaleceniem inwestora - Macieja Mincera. Zajmował ostatnio stanowisko CEO ARBOvision oraz był odpowiedzialny za restrukturyzację ARBOInteractive Czech Republic pełniąc funkcję CEO także tej spółki.

Jako cele główne nowy prezes stawia sobie oddłużenie Spółki i odzyskanie jej dobrej reputacji, zapewnia również, że wierzycielom zostaną wkrótce zaproponowane rozwiązania spłaty długów. Chciałbym, aby już od sierpnia Ad.Net zaczął regulować zobowiązania wobec kooperantów. Naszym priorytetem jest odzyskanie ich zaufania - mówi nowy prezes Ad.Net. Przyszły inwestor ma także w ciągu dwóch tygodni dostarczyć Ad.Netowi stosowane przez siebie rozwiązania technologiczne, co pozwoli spółce lepiej działać operacyjnie.

Na informację o nowym prezesie i wejściu tajemniczego inwestora do Ad.Net pozytywnie zareagowała Giełda. W piątek kurs akcji Internet Group urósł o 6,76 proc. zł (do 0,79 zł).

Kim może być inwestor zainteresowany przejęciem pakietu kontrolnego w Ad.Net?

Powołując się na art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Internet Group nie podała szczegółów dotyczących nazwy i siedziby inwestora. Nieznana jest także kwota ewentualnej transakcji.

Osoba Macieja Mincera i jego doświadczenie związane ze spółką ARBOmedia, a także informacja podana przez IG o "najnowocześniejszych technologiach" inwestora pozwalają przypuszczać, że być może za przejęciem Ad.Net stoi szwajcarski holding mediowy Goldbach Media Group, który od 2008 r. jest właścicielem m. in. europejskiej grupy ARBOmedia AG (w jej ramach działają oddziały ARBO w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii i Rosji).

W portfolio Goldbach Media Group znajduje się kilkanaście spółek działających m. in. w Niemczech, Austrii, Chorwacji, Słoweni, Czechach i w Polsce. Są to firmy specjalizujące się w performance marketingu, SEM, mobile, grach oraz reklamie display (m. in. AdLink Media, Orange 8, One Motion). Do końca lipca dowiemy się, czy holding zintensyfikuje swą obecność w naszym kraju poprzez przejęcie Ad.Net.

Ad.Net  - na kłopoty inwestor i nowy prezes

Struktura Goldbach Media Group

Znalezienie inwestora dla Ad.Net to część kompleksowego planu restrukturyzacji finansowej Internet Group. W lutym spółka Internet Group podniosła kapitał zakładowy Ad.Net do ponad 8 mln zł i zwiększyła w nim zaangażowanie do 89 proc. Dwie pozostałe duże spółki IG to CR Media Consulting w upadłości układowej oraz Call Center Poland.

W pierwszym kwartale 2010 r. spółka Internet Group miała 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,29 mln zł straty netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 21,31 mln zł wobec 53,58 mln zł.

Źródła: Ad.Net.pl, Money.pl, "Puls Biznesu", "Parkiet"

Aktualizacja: 07 lipca 2010 10:38

Dodałam informację o Goldbach Media Group.