ATM sprzedaje Cineman i rezygnuje z iloggo.pl

ATM S.A. w ostatnim czasie sfinalizowała sprzedaż posiadanych 60% udziałów w Cineman Sp. z o.o. i podjęła decyzję o zaprzestaniu prowadzenia dalszej działalności operacyjnej przez iloggo Sp. z o.o.

Sprzedaż udziałów w Cineman

Spółka Cineman powstała jako wspólne przedsięwzięcie ATM S.A. i Monolith Films — jednego z dystrybutorów światowych produkcji filmowych. Cineman oferuje usługę Wideo na Żądanie (Video On Demand) oraz powszechnie dostępne kino internetowe.

ATM sprzedał swoje udziały w Cineman Sp. z o.o. dotychczasowemu wspólnikowi Monolith Films zamierzając koncentrować się jedynie na wsparciu technicznym należących do Cinemana serwisów.

Platforma technologiczna będąca podstawą świadczenia usług przez Cinemana była pierwszym wdrożeniem platformy ATM InternetTV. Od tego czasu platforma ATM InternetTV spotkała się z zainteresowaniem komercyjnym wielu klientów o czym świadczą wdrożenia m.in. dla: TV Biznes, Tele5, Totalizatora Sportowego, Rzeczpospolitej (portal tv.rp.pl). Obecnie oferowana platforma ATM InternetTV obsługuje także należący do spółki Redefine portal IPLA.TV.

"W ramach współpracy z Cinemanem chcielibyśmy skupić się na naszej działalności podstawowej, tj. dostarczaniu technologii, a zarządzanie, rozwój spółki i sprzedaż multimedialnego kontentu pozostawić Monolith Films, czyli naszemu dotychczasowemu wspólnikowi." - powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. - "Uznaliśmy to rozwiązanie za najlepsze zarówno dla dalszego rozwoju Cinemana, jak i dla ATM, który w chwili obecnej nie będąc zaangażowany kapitałowo będzie mógł dostarczać swoją technologię bez ograniczeń do wszystkich uczestników rynku." - dodał Roman Szwed.

Zaprzestanie prowadzenia działalności przez iloggo Sp. z o.o.

ATM sprzedaje Cineman i rezygnuje z iloggo.pl

Równolegle do decyzji o sprzedaży udziałów w Cineman, zarząd ATM S.A. wspólnie z pozostałym udziałowcem spółki podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności operacyjnej przez iloggo Sp. z o.o.

Wydawany przez tą spółkę serwis internetowy Iloggo.pl stanowił narzędzie umożliwiające zarządzanie z dowolnego komputera w sieci odnośnikami do najczęściej używanych stron internetowych, wspierał także tworzenie społeczności internautów skupionych wokół wspólnych zainteresowań. Na podobnej zasadzie funkcjonuje iGoogle czy też polskie Stronastartowa.pl

i CafeNews.pl.

Udziałowcy iloggo Sp. z o.o. zgodnie ustalili, że do dalszego rozwoju spółki i oferowanych przez nią produktów niezbędne byłoby poniesienie istotnych nakładów finansowych na działania marketingowe, które pozwoliłyby na zwiększenie zasięgu portalu i zbudowania jego popularności niezbędnej do osiągnięcia progu rentowności. Mając na uwadze, że wiązałoby się to ze zbyt dużym ryzykiem finansowym, a powodzenie przedsięwzięcia mimo to byłoby niepewne, udziałowcy spółki podjęli wspólnie decyzję o zaprzestaniu jej dalszego prowadzenia.

Portal www.iloggo.com zakończy swoją działalność z dniem 31.01.2010 roku.

"Iloggo nigdy istotnie nie obciążało wyników finansowych ATM S.A., niemniej do osiągnięcia poziomu przychodów, który zadowalałby udziałowców wymagane byłoby poniesienie nie akceptowalnych przez nas nakładów finansowych." - powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ds. finansowych w ATM S.A.