ATM: ponad 10 mln zysku netto w 2009 r.

Teleinformatyczna spółka ATM S.A. opublikowała skonsolidowany raport za ostatni kwartał 2009 roku. Po czterech kwartałach roku ATM S.A. osiągnęła 283,31 mln złotych przychodów i wypracowała 10,83 mln złotych zysku netto. Jest to w porównaniu do 2008 roku wzrost przychodów o 6% i zysku netto o 21%.

Pomimo słabszej koniunktury gospodarczej w 2009 roku ATM S.A. udało się osiągnąć lepsze wyniki niż w roku poprzednim. Spółka najlepsze wyniki zarówno w IV kwartale 2009 r., jak i w całym roku osiągnęła w zakresie przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych świadczonych pod marką ATMAN. Natomiast IV kwartał nie przyniósł spodziewanego w końcu roku wzrostu przychodów i zysków z działalności integracyjnej.

Podsumowując IV kwartał roku należy uznać go za udany jeśli chodzi o działalność telekomunikacyjną i słabszy od oczekiwań jeśli chodzi o działalność integracyjną - powiedział Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ATM S.A. Analizując wyniki całoroczne ATM trzeba zauważyć, iż mimo trudniejszego otoczenia rynkowego i wyraźnie słabszego roku dla całej branży Spółce udało się uzyskać lepsze wyniki niż w 2008 roku, a w szczególności cieszy wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł w stosunku do roku poprzedniego dla całej Grupy 27%, a dla samego ATM S.A. aż 46%.

ATM osiągnęła bardzo dobre wyniki w działalności telekomunikacyjnej oraz niższe od oczekiwanych w obszarze działalności integratorskiej.

Z działalności telekomunikacyjnej ATM uzyskała w 2009 r. ponad 90 mln zł przychodów i wypracowała 13,98 mln zł zysku operacyjnego (w 2008 roku: 72,79 mln zł przychodów i 9,71 mln zł zysku operacyjnego, wzrost o niemal 44%). Jeśli chodzi o IV kwartał w obszarze integracji systemów teleinformatycznych to wyniki są nieco gorsze - ATM osiągnęła łącznie 189,94 mln zł przychodów i wypracowała 8,09 mln zł zysku operacyjnego (w 2008 roku: 193,79 mln zł przychodów i 10,98 mln zł zysku operacyjnego).

Patrząc na wyniki pierwszych trzech kwartałów 2009 roku w działalności integratorskiej można było spodziewać się dużo lepszej końcówki roku. Niestety, brak finalizacji w IV kwartale pewnej części kontraktów, nad którymi pracowały spółki z GK ATM, zauważalnie wpłynął na wyniki skonsolidowane Grupy w tym okresie - powiedział Roman Szwed, prezes zarządu ATM S.A. Niemniej warto podkreślić, że także w IV kwartale Spółka może pochwalić się sukcesami w zakresie działalności integracyjnej - między innymi koncentrowała się na finalizacji postępowania przetargowego, a w rezultacie podpisała największy kontrakt w historii ATM S.A., którym jest projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112). Jest to dla nas bezprecedensowy sukces, który będzie miał korzystny wpływ na wyniki w przyszłych okresach, w szczególności ustabilizuje przychody z działalności integracyjnej w 2010 roku.

Źródło: ATM